Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Titel Soort Datum wijziging
Taakstelling huisvesting 2021 (12734) Raadsinformatiebrieven 21-07-2021
Brief Klimaatpaus Timmermans Ingekomen stukken 21-07-2021
Beleidsregels vrijlating giften en schadevergoedingen Raadsinformatiebrieven 21-07-2021
Plan van Aanpak Swifterbant-Zuid en bestuursopdracht Raadsinformatiebrieven 20-07-2021
Motie gemeente Steenbergen Borstonderzoek vrouwen elke 2 jaar Ingekomen stukken 19-07-2021
Motie gemeente Wormerland Borstonderzoek Ingekomen stukken 19-07-2021
Motie gemeente Schiermonnikoog Borstonderzoek Ingekomen stukken 19-07-2021
Vaststelling Inpassingsplan MSNF Ingekomen stukken 16-07-2021
Aanbieding programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Veiligheidsregio Flevoland Ingekomen stukken 16-07-2021
Ruimtelijke verkenning KC en scholenlocaties Dronten Raadsinformatiebrieven 15-07-2021