Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering 2022-2026

donderdag 12 mei 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:19:38 - 00:19:46 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:

I.
Het coalitieakkoord van CDA, LD, SP en D66 "Samen bouwen aan de toekomst" voor kennisgeving aan te nemen.

II.
a. De heer S.J. (Siert Jan) Lap te benoemen tot wethouder.
b. De heer P. (Peter) van Bergen te benoemen tot wethouder.
c. De heer P.M.R. (Peter) Duvekot te benoemen tot wethouder.
d. Mevrouw L.L. (Lazise) Hillebregt – de Valk te benoemen tot wethouder.

III.
Voor de wethouders de tijdbestedingsnorm op 100% te stellen.

00:22:09 - 00:27:17 - W.A. Wever
00:27:17 - 00:27:19 - J.P. Gebben
00:27:26 - 00:29:33 - J.N. Ammerlaan
00:29:34 - 00:29:37 - J.P. Gebben
00:29:37 - 00:34:13 - B. Hoogezand
00:34:13 - 00:34:16 - J.P. Gebben
00:34:16 - 00:34:27 - B. Hoogezand
00:34:27 - 00:38:12 - F.M. Hotting-Niewold
00:38:12 - 00:38:13 - J.P. Gebben
00:38:26 - 00:39:39 - J.H. Jonker
00:39:43 - 00:42:34 - R.E. Van der Schans
00:42:38 - 00:44:33 - D. van Baal
00:44:34 - 00:44:36 - J.P. Gebben
00:44:37 - 00:45:05 - R. Raterink
00:45:05 - 00:45:10 - J.P. Gebben
00:45:10 - 00:45:51 - R. Raterink
00:45:53 - 00:45:57 - J.P. Gebben
00:45:58 - 00:46:14 - J.N. Ammerlaan
00:46:30 - 00:47:04 - W.A. Wever
00:47:11 - 00:47:43 - B. Hoogezand
00:47:43 - 00:47:48 - J.P. Gebben
00:48:43 - 00:49:10 - J.N. Ammerlaan
00:49:14 - 00:50:00 - B. Hoogezand
00:50:01 - 00:51:30 - J.P. Gebben

Schriftelijke stemming.

De raad besluit toe te laten als leden van de raad:

- Dhr. H.F. (Hermen) van Eijken
- Dhr. P.A. (Peter) Bentum
- Mevr. K.M. (Kim) Reinink-Walles
- Dhr. M. (Michael) van der Ploeg

00:51:33 - 00:52:18 - J.P. Gebben
00:52:19 - 00:53:47 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
00:53:47 - 00:53:48 - J.P. Gebben
01:00:54 - 01:01:10 - J.N. Ammerlaan
01:02:34 - 01:02:36 - J.P. Gebben
01:04:56 - 01:04:59 - E.M. Geldorp
01:05:04 - 01:05:07 - J.P. Gebben
01:06:19 - 01:07:00 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
01:07:00 - 01:07:12 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld leden in de Auditcommissie en het Presidium te benoemen, alsmede enkele voorzitters van beeld- en oordeelsvormende vergaderingen te benoemen.

De raad wordt gevraagd de korte verslagen van de vergaderingen van 29 en 30 maart jl. vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld het proces m.b.t. het opstellen van de strategische raadsagenda 2022 - 2026 vast te stellen.

01:16:14 - 01:17:05 - D. van Baal
01:17:07 - 01:17:45 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:
1. De budgetoverhevelingen 2021 met nummer 149904, de kredietoverhevelingen 2021 met nummer 146922 en de afgeronde kredieten 2021 met nummer 146932 vast te stellen; 2. De overgehevelde budgetten van € 4.826.987 beschikbaar te stellen voor 2022 en verder;
3. Voor de lopende investeringen een bedrag van € 6.796.536 beschikbaar te houden voor 2022 en verder;
4. De budgetoverhevelingen bij de jaarstukken 2021 ten laste van het onverdeelde resultaat te brengen, eventueel het restant uit de algemene reserve te dekken (onttrekken) en te storten in de bestemmingsreserve Overlopende werken boekjaar (projecten).

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De fracties van de PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP,  VVD en het CDA dienen de motie mag het licht uit in.

01:17:46 - 01:19:48 - S.M. Nobel
01:19:55 - 01:22:27 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:22:27 - 01:22:28 - J.P. Gebben
01:26:59 - 01:27:18 - J.P. Gebben