Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Raadzaal

Beeld- en oordeelsvormende vergadering

donderdag 9 december 2021

19:30 - 21:45

Locatie
Digitaal
Voorzitter
E.D. Ekkel
Toelichting

Dit betreft een digitale beeld- en oordeelsvormende vergadering. Er is geen mogelijkheid voor publiek om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune. U wordt verzocht de vergadering via de stream te volgen.

Voor de beeldvormende onderwerpen geldt dat u digitaal kunt meespreken. Meld u zich hiervoor uiterlijk 1 december om 12.00 via griffie@dronten.nl

Onderstaande tijden zijn de maximale behandeltijden, als een onderwerp eerder is afgerond, wordt direct doorgegaan met de volgende.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Bijgevoegde motie is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 16 september 2021. Er wordt opgeroepen tot een rondetafelgesprek met raad en stakeholders over de mogelijkheden die er zijn, binnen of buiten het huidige beleid van het college, om op alle nieuwbouw in de gemeente Dronten het anti-speculatiebeding en de bewoningsplicht die in de gemeente Dronten van kracht zijn voor sociale koopwoningen (koopgrens VON 2021 210.000 euro) ook toe te passen worden op woningen met een koopprijs tot de grens van de NHG.

Tevens is als bijlage toegevoegd een gespreksnotitie, alsmede gegevens van het kadaster Dronten.

Als meesprekers zijn aanwezig:
- tweetal makelaars
- vertegenwoordiger Rabobank
- vertegenwoordiger Vereniging Eigen Huis

De fractie van D66 heeft bijgevoegde agenderingsverzoek ingediend. Dit agenderingsverzoek betreft n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen een drietal aspecten:

  • regie/instrumenten woningmarkt/marktbehoefte als zodanig (aantallen)
  • integrale visie (o.a. visie op wonen)
  • schaalsprong Dronten

Voor het gesprek vanavond gaat het om de onderwerpen onder het kopje regie/instrumenten woningmarkt (beantwoording vragen 1 t/m 6). Hier ligt in zekere zin ook een koppeling/relatie met het gesprek n.a.v. de motie over het anti-speculatiebeding en de bewoningsplicht, die beide ook worden genoemd in de beantwoording.

Het gesprek over de integrale visie / schaalsprong vindt naar alle waarschijnlijkheid in januari 2022 plaats.

De raad wordt voorgesteld:
1. De nota "Participatiebeleid binnen de Omgevingswet" met nummer 66319 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- Ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college