Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 april 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een digitale vergadering die via de website is te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld de heren E.N. (Erik) Sjoers en L.A. (Leon) Schuiling  te benoemen tot burgerraadslid voor de fractie van de VVD.

De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 25 maart 2021 vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Bijlagen

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

D66, CDA, PvdA en GroenLinks hebben de motie plan van aanpak ontwikkeling Swifterbant-Zuid ingediend.
D66, CDA, PvdA en GroenLinks hebben de motie van afkeuring met betrekking tot Swifterbant-Zuid ingediend.

1. Motie meten is weten inzake nulmeting windturbines windplan blauw en groen (CDA, D66, PvdA en SP)