Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

Beeldvormende vergadering

donderdag 11 november 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Commissiekamer
Voorzitter
C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
Toelichting

Onderstaand betreffen twee beeldvormende sessies. Als u zich wil aanmelden om mee te spreken aan tafel met de raad over één van de onderwerpen, dan kunt u zich melden via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld om het "Besluit bindend advies gemeente Dronten" met nummer 63448 vast te stellen.

portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- De voorzitter introduceert het onderwerp
- Korte voorstelronde door alle niet-raads en collegeleden aan tafel
- Indien nodig een ambtelijke toelichting van max. 15 minuten
- Ruimte voor vragen en gesprek onderling

De raad wordt voorgesteld:
1. De uitwerking van de motie ‘SMART’ zoals opgenomen in dit voorstel vast te stellen;
2. De Verordening Afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen;
3. De in het Grondstoffenbeleidsplan opgenomen investeringskredieten in 2022
beschikbaar te stellen;
4. Bijgevoegde begrotingswijziging 15458 voor het dienstjaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- De voorzitter introduceert het onderwerp
- Korte voorstelronde door alle niet-raads en collegeleden aan tafel
- Indien nodig een ambtelijke toelichting van max. 15 minuten
- Ruimte voor vragen en gesprek onderling