Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 3 februari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een fysieke vergadering. In verband met de Corona-maatregelen is de ruimte om de publieke tribune beperkt. Publiek wordt verzocht de vergadering via de webcast te volgen. Indien u plaats wilt nemen op de publieke tribune, meld u dan uiterlijk 24 uur van te voren aan via griffie@dronten.nl Het kan zijn dat de tribune vol is en er geen plek meer voor u is.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad bepaalt of het interpellatieverzoek van CDA, GroenLinks, SP en PvdA wordt gehonoreerd en welke vergaderorde wordt gehanteerd.

De raad wordt voorgesteld te benoemen tot burgerraadslid:
- De heer M. van der Ploeg voor de fractie van D66.

De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 16 december jl. vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

De raad wordt voorgesteld:
de raad besluit om, gelet op de vermoedelijke inwerkingtreding van artikel 2.8 van de Omgevingswet, het "Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Dronten" met nummer 72718 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:

  1. Het Preventie en Handhavingsplan Middelengebruik Gemeente Dronten 2022-2025, met het nummer 83511, vast te stellen.

Portefeuillehouders: Burgemeester Gebben en wethouder Korting

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. het controleprotocol 2021 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2021 vast te stellen.
2. het normenkader 2021 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan 'Dronten – Knooplaan 1 (D4006)' (plan ID:
NL.IMRO.0303.D4006-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet
ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De “Verordening fysieke leefomgeving” met het nummer 112750 vast te stellen.
2. De “verordening tot wijziging van diverse verordeningen gemeente Dronten 2022”
met nummer 115422 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De Procesnotitie Dronten Ontwikkelt (integrale visie - woningbouwopgave), met
nummer 130387, vast te stellen en het college opdracht te geven deze uit te voeren.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Amendement:
1. Amendement participatie woningbouwopgave (GL en SP)

Motie:
1. Motie controversieel verklaren integrale visie op de leefomgeving (GL, SP en PvdA)
2. Motie realisatie woningbouwopgave (D66, VVD, LD, CU)

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Participatie woningbouwopgave

Moties

Titel
Controversieel verklaren integrale visie op de leefomgeving
Realisatie woningbouw
00:08:55 - 00:08:55 - J.P. Gebben
00:09:11 - 00:10:27 - R. de Maaijer
00:10:27 - 00:11:17 - P.L.A. Vermast
00:11:17 - 00:11:27 - J.P. Gebben
00:11:38 - 00:11:49 - P.L.A. Vermast
00:11:50 - 00:11:52 - J.P. Gebben
00:11:53 - 00:13:59 - S.J. Lap
00:13:59 - 00:14:01 - J.P. Gebben
00:14:02 - 00:14:51 - F.M. Hotting-Niewold
00:14:51 - 00:15:50 - P.L.A. Vermast
00:15:50 - 00:15:52 - J.P. Gebben
00:16:08 - 00:16:18 - P.L.A. Vermast
00:16:20 - 00:16:22 - J.P. Gebben
00:16:22 - 00:16:49 - F.M. Hotting-Niewold
00:16:49 - 00:17:13 - P.L.A. Vermast
00:17:14 - 00:17:29 - F.M. Hotting-Niewold
00:17:29 - 00:17:30 - J.P. Gebben
00:17:45 - 00:18:27 - J.F. Bongers
00:18:30 - 00:18:44 - R.E. Van der Schans
00:18:45 - 00:18:48 - J.P. Gebben
00:18:48 - 00:22:55 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:22:55 - 00:22:57 - J.P. Gebben
00:22:58 - 00:24:09 - P. Duvekot
00:24:11 - 00:24:34 - J.P. Gebben
00:26:09 - 00:27:22 - S. Haarhuis-Veldman
00:27:22 - 00:27:26 - J.P. Gebben
00:27:27 - 00:27:35 - S. Haarhuis-Veldman
00:27:35 - 00:30:36 - S.J. Lap
00:30:40 - 00:32:07 - J.F. Bongers
00:32:08 - 00:32:11 - J.P. Gebben
00:32:12 - 00:34:37 - F.M. Hotting-Niewold
00:35:04 - 00:35:20 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:35:20 - 00:35:22 - J.P. Gebben
00:35:22 - 00:35:49 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:35:50 - 00:36:19 - F.M. Hotting-Niewold
00:36:27 - 00:36:27 - R.E. Van der Schans
00:36:27 - 00:36:28 - J.P. Gebben
00:36:28 - 00:39:14 - R.E. Van der Schans
00:39:14 - 00:39:15 - J.P. Gebben
00:39:19 - 00:43:31 - P.L.A. Vermast
00:43:33 - 00:43:35 - J.P. Gebben
00:43:36 - 00:45:23 - P. Duvekot
00:45:24 - 00:45:25 - J.P. Gebben
00:45:26 - 00:51:41 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:51:42 - 00:51:47 - J.P. Gebben
00:52:04 - 00:52:17 - G.J. Veldhoen
00:52:17 - 00:52:17 - J.P. Gebben
00:52:18 - 00:53:37 - G.J. Veldhoen
00:53:37 - 00:53:43 - J.P. Gebben
00:53:44 - 00:54:11 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:54:14 - 00:54:24 - G.J. Veldhoen
00:54:24 - 00:54:32 - J.P. Gebben
00:54:34 - 00:54:42 - S.J. Lap
00:54:43 - 00:54:48 - J.P. Gebben
00:54:48 - 00:55:27 - G.J. Veldhoen
00:55:28 - 00:55:53 - S.J. Lap
00:55:58 - 00:56:12 - G.J. Veldhoen
00:56:13 - 00:56:13 - P.L.A. Vermast
00:56:48 - 00:57:14 - G.J. Veldhoen
00:57:15 - 00:57:19 - J.P. Gebben
00:57:19 - 00:57:20 - G.J. Veldhoen
00:57:20 - 00:57:26 - P.L.A. Vermast
00:57:28 - 00:58:04 - G.J. Veldhoen
00:58:04 - 00:58:06 - J.P. Gebben
00:58:16 - 00:58:55 - S. Haarhuis-Veldman
00:58:58 - 01:01:41 - S.J. Lap
01:01:41 - 01:01:49 - J.P. Gebben
01:01:49 - 01:02:23 - J.F. Bongers
01:02:23 - 01:02:25 - J.P. Gebben
01:02:26 - 01:02:30 - F.M. Hotting-Niewold
01:02:30 - 01:02:32 - J.P. Gebben
01:02:32 - 01:02:35 - F.M. Hotting-Niewold
01:02:40 - 01:02:43 - J.P. Gebben
01:02:44 - 01:05:15 - P.L.A. Vermast
01:05:16 - 01:05:19 - J.P. Gebben
01:05:20 - 01:06:47 - S.J. Lap
01:06:49 - 01:07:44 - P.L.A. Vermast
01:07:45 - 01:08:08 - J.P. Gebben
01:08:43 - 01:10:48 - P. Duvekot
01:10:50 - 01:10:51 - J.P. Gebben
01:10:52 - 01:13:44 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:13:44 - 01:13:45 - J.P. Gebben
01:13:51 - 01:14:31 - G.J. Veldhoen

De raad wordt voorgesteld:
1. De Transitievisie Nieuwe Warmte vast te stellen

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Motie:
1. Motie uitvoeringsplan transitievisie nieuwe warmte (GroenLinks, SP, PvdA)
2. Motie onderzoek Energie-armoede (CDA)
3. Motie energieopslag (SP)

aangepast: motie uitvoeringsplan transitievisie nieuwe warmte (GroenLinks, SP, PvdA, CDA)

Resultaat stemming

Moties

Titel
Energie-opslag
Onderzoek energie-armoede
Uitvoeringsplan transitievisie nieuwe warmte
01:21:33 - 01:21:42 - J.P. Gebben
01:23:09 - 01:23:57 - F. Rietveld
01:24:02 - 01:24:03 - J.P. Gebben
01:24:03 - 01:24:52 - D. van Baal
01:24:53 - 01:24:59 - J.P. Gebben
01:25:01 - 01:25:30 - A. Rook
01:25:31 - 01:25:38 - J.P. Gebben
01:25:40 - 01:31:12 - A. van Amerongen
01:31:12 - 01:31:13 - J.P. Gebben
01:31:16 - 01:31:36 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:31:36 - 01:31:39 - J.P. Gebben
01:32:13 - 01:32:35 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:32:36 - 01:32:57 - A. van Amerongen
01:32:58 - 01:33:24 - J.P. Gebben
01:33:24 - 01:34:32 - D. van Baal
01:34:32 - 01:34:33 - J.P. Gebben
01:34:47 - 01:34:48 - D. van Baal
01:34:49 - 01:34:55 - J.P. Gebben
01:34:57 - 01:35:35 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:35:35 - 01:36:27 - D. van Baal
01:36:27 - 01:36:27 - J.P. Gebben
01:36:34 - 01:36:58 - A. van Amerongen
01:36:58 - 01:37:00 - J.P. Gebben
01:37:12 - 01:37:14 - A. van Amerongen
01:37:14 - 01:37:21 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:37:21 - 01:37:28 - J.P. Gebben
01:43:36 - 01:43:48 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:43:48 - 01:43:49 - J.P. Gebben
01:43:50 - 01:44:40 - D. van Baal
01:44:45 - 01:45:25 - A. van Amerongen
01:45:25 - 01:45:27 - J.P. Gebben
01:45:41 - 01:46:00 - D. van Baal
01:46:01 - 01:46:03 - J.P. Gebben
01:46:14 - 01:47:05 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:47:05 - 01:47:06 - J.P. Gebben
01:47:08 - 01:47:38 - F.M. Hotting-Niewold
01:47:39 - 01:48:12 - D. van Baal
01:48:13 - 01:48:20 - J.P. Gebben
01:48:22 - 01:48:52 - A. van Amerongen
01:48:54 - 01:49:00 - J.P. Gebben
01:49:07 - 01:49:08 - A. van Amerongen
01:49:08 - 01:49:08 - J.P. Gebben
01:49:32 - 01:49:39 - A. van Amerongen
01:49:40 - 01:49:41 - J.P. Gebben
01:49:42 - 01:49:50 - D. van Baal
01:49:51 - 01:50:06 - J.P. Gebben
01:50:06 - 01:50:11 - R.E. Van der Schans
01:50:12 - 01:50:26 - J.P. Gebben
01:50:27 - 01:50:55 - F.M. Hotting-Niewold
01:50:55 - 01:50:55 - J.P. Gebben
01:50:59 - 01:51:20 - J.F. Bongers

De raad wordt voorgesteld:

  1. Visie en actieplan biodiversiteit, nummer 130975, vast te stellen;
  2. In 2022, 2023 en 2024 incidenteel € 35.000,- per jaar beschikbaar te stellen, voor de
    uitvoering van Visie en actieplan biodiversiteit met nummer 130975;
  3. De bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15742) van het dienstjaar 2022 vast te
    stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Amendementen:
1. Amendement duurzame ontwikkelingsdoelen als ter informatie beschouwen (CDA, VVD)
2. Amendement begroting in visie biodiversiteit (CDA, CU)

Motie:
1. Monitoring en evaluatie Biodiversiteit (VVD, CDA, PvdA)
2. Ambitie biodiversiteit (D66, GL)

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Begroting in visie biodiversiteit
Duurzame ontwikkelingsdoelen (ter informatie)

Moties

Titel
Ambitie biodiversiteit
Monitoring en Evaluatie Biodiversiteit
01:52:34 - 01:53:10 - J.P. Gebben
01:53:13 - 01:58:53 - D. Ekkel
01:58:54 - 01:58:56 - J.P. Gebben
01:58:56 - 01:59:08 - D. Ekkel
01:59:11 - 01:59:15 - R.E. Van der Schans
01:59:18 - 01:59:23 - D. Ekkel
01:59:24 - 01:59:33 - J.P. Gebben
01:59:46 - 02:00:33 - S. Haarhuis-Veldman
02:00:40 - 02:02:25 - R.E. Van der Schans
02:02:32 - 02:05:52 - G.J. Veldhoen
02:05:53 - 02:05:53 - J.P. Gebben
02:05:53 - 02:06:04 - G.J. Veldhoen
02:06:04 - 02:06:33 - R.E. Van der Schans
02:06:33 - 02:06:46 - J.P. Gebben
02:07:02 - 02:07:22 - G.J. Veldhoen
02:07:26 - 02:07:47 - D. van Baal
02:07:47 - 02:07:48 - J.P. Gebben
02:08:01 - 02:08:10 - D. Ekkel
02:08:10 - 02:08:15 - G.J. Veldhoen
02:08:18 - 02:08:46 - J.P. Gebben
02:11:43 - 02:12:14 - J.P. Gebben
02:12:15 - 02:14:14 - S.J. Lap
02:14:14 - 02:14:15 - J.P. Gebben
02:14:46 - 02:16:51 - I.A. Korting
02:16:51 - 02:16:51 - J.P. Gebben
02:20:36 - 02:21:16 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:21:17 - 02:22:03 - J.P. Gebben
02:22:04 - 02:22:55 - S.J. Lap
02:24:13 - 02:33:46 - I.A. Korting
02:35:20 - 02:35:39 - S.J. Lap
02:35:40 - 02:36:15 - I.A. Korting
02:36:19 - 02:36:30 - S.J. Lap
02:36:30 - 02:36:33 - I.A. Korting
02:39:34 - 02:39:36 - S.J. Lap
02:39:36 - 02:42:08 - I.A. Korting
02:46:03 - 02:46:18 - J.P. Gebben
02:46:57 - 02:48:12 - I.A. Korting
02:48:12 - 02:48:28 - J.P. Gebben
02:49:44 - 02:50:48 - S.J. Lap
02:50:48 - 02:51:23 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:52:07 - 02:52:50 - P.L.A. Vermast
02:52:50 - 02:53:51 - I.A. Korting
02:53:52 - 02:53:52 - P.L.A. Vermast
02:53:52 - 02:53:53 - J.P. Gebben
02:55:33 - 02:55:41 - P.L.A. Vermast
02:55:41 - 02:55:53 - J.P. Gebben
02:56:14 - 02:56:46 - P.L.A. Vermast
02:56:52 - 02:56:53 - I.A. Korting
02:56:53 - 02:56:55 - J.P. Gebben
02:56:55 - 02:58:34 - I.A. Korting
03:01:04 - 03:01:34 - J.P. Gebben
03:01:42 - 03:02:50 - R. de Maaijer
03:02:50 - 03:03:14 - S.J. Lap
03:03:16 - 03:03:17 - J.P. Gebben
03:03:26 - 03:04:37 - R. de Maaijer
03:04:39 - 03:04:42 - J.P. Gebben
03:04:43 - 03:08:36 - R.E. Van der Schans
03:08:36 - 03:08:38 - J.P. Gebben
03:08:38 - 03:08:38 - R.E. Van der Schans
03:08:38 - 03:08:40 - J.P. Gebben
03:08:56 - 03:08:56 - R.E. Van der Schans
03:08:57 - 03:09:01 - P. Duvekot
03:09:02 - 03:09:02 - P.L.A. Vermast
03:09:02 - 03:09:05 - J.P. Gebben
03:09:05 - 03:09:36 - P.L.A. Vermast
03:09:40 - 03:10:25 - S.J. Lap
03:10:33 - 03:14:11 - P. Duvekot
03:14:22 - 03:17:11 - P.L.A. Vermast
03:17:12 - 03:17:37 - J.P. Gebben
03:17:42 - 03:18:38 - J.N. Ammerlaan
03:18:39 - 03:18:41 - J.P. Gebben
03:18:41 - 03:22:02 - S.H.S. Stoop-Aszink
03:22:02 - 03:22:05 - J.P. Gebben
03:22:11 - 03:23:32 - M.A. Witteveen-Rigterink
03:23:32 - 03:23:35 - J.P. Gebben
03:23:36 - 03:25:36 - S.J. Lap

1. Motie versterken informatievoorziening samenwerkingsverbanden - format Kaderbrief (VVD, CDA, LD, CU, D66, GL, SP en PvdA)

Moties

Titel
Versterken informatievoorziening samenwerkingsverbanden
03:26:16 - 03:26:48 - J.N. Ammerlaan
03:26:48 - 03:26:54 - J.P. Gebben
03:26:54 - 03:27:14 - J.N. Ammerlaan
03:27:37 - 03:28:09 - J.P. Gebben