Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 3 februari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben

Agendapunten

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van ... vast te stellen.

Het Presidium stelt voor in te stemmen met de voor elk stuk aangegeven wijze van behandeling.

Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffier inbrengen.

1. Motie versterken informatievoorziening samenwerkingsverbanden - format Kaderbrief (VVD, CDA, LD, CU, D66, GL, SP en PvdA)