Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Raadzaal

Oordeelsvormende vergadering

donderdag 17 februari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering vanwege de coronamaatregelen die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.

Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream hieronder te volgen.

Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:29:14 - 00:29:16 - R. de Maaijer

De raad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid (D1004)’ (plan
ID: NL.IMRO.0303.D1004-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d Wro gewijzigd
vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
3. Het beeldkwaliteitsplan Swifterbant-Zuid “Waar rivierduin en polder samenkomen”
gewijzigd vast te stellen als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota, conform de
wijzigingen als weergegeven in bijlage ll behorend bij dit besluit.
4. Geen gebruik te maken van de welstandscommissie voor toetsing van de bouwplannen
voor woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid.
5. Een ruimtelijk kwaliteitsteam door het college te laten instellen voor de ruimtelijke
toetsing van en advisering op de bouwplannen voor Swifterbant-Zuid.
6. Dat hiermee wordt afgeweken van artikel 9.1, eerste lid en derde lid van de
Bouwverordening gemeente Dronten 2002.
7. Het stedenbouwkundig plan vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van
Swifterbant-Zuid.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

00:33:42 - 00:34:26 - B.P. Zuurendonk
00:34:26 - 00:34:29 - R. de Maaijer
00:34:37 - 00:34:38 - W.A. Wever
00:34:38 - 00:34:38 - R. de Maaijer
00:34:44 - 00:37:02 - W.A. Wever
00:37:12 - 00:37:30 - R. de Maaijer
00:37:31 - 00:37:36 - W.A. Wever
00:37:36 - 00:37:48 - R. de Maaijer
00:37:51 - 00:38:12 - W.A. Wever
00:38:15 - 00:38:42 - J.N. Ammerlaan
00:38:45 - 00:39:17 - I. Paalman
00:39:21 - 00:39:45 - R.E. van der Schans
00:39:46 - 00:39:49 - R. de Maaijer
00:39:50 - 00:41:13 - P.L.A. Vermast
00:41:14 - 00:41:17 - R. de Maaijer
00:41:18 - 00:43:14 - P. Duvekot
00:43:14 - 00:43:17 - R. de Maaijer
00:43:18 - 00:46:09 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:46:10 - 00:46:26 - R. de Maaijer
00:46:27 - 00:46:41 - W.A. Wever
00:46:41 - 00:46:44 - R. de Maaijer
00:46:44 - 00:47:06 - W.A. Wever
00:47:06 - 00:47:12 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:47:13 - 00:47:16 - R. de Maaijer
00:47:18 - 00:48:37 - W.A. Wever
00:48:37 - 00:48:43 - R. de Maaijer
00:48:47 - 00:49:31 - G.J. Veldhoen
00:50:26 - 00:50:28 - R. de Maaijer
00:50:28 - 00:53:20 - G.J. Veldhoen
00:53:20 - 00:53:24 - R. de Maaijer
00:53:24 - 00:53:27 - G.J. Veldhoen
00:53:27 - 00:53:29 - R. de Maaijer
00:53:29 - 00:53:31 - G.J. Veldhoen
00:53:31 - 00:53:38 - W.A. Wever
00:53:39 - 00:53:55 - G.J. Veldhoen
00:53:58 - 00:54:44 - W.A. Wever
00:54:45 - 00:54:46 - R. de Maaijer
00:54:46 - 00:55:44 - G.J. Veldhoen
00:55:44 - 00:55:46 - R. de Maaijer
00:55:48 - 00:56:17 - W.A. Wever
00:56:28 - 00:56:59 - J.N. Ammerlaan
00:57:01 - 00:57:33 - W.A. Wever
00:57:33 - 00:57:34 - J.N. Ammerlaan
00:57:34 - 00:57:35 - R. de Maaijer
00:57:35 - 00:57:49 - J.N. Ammerlaan
00:57:52 - 00:57:54 - R. de Maaijer
00:57:55 - 00:57:57 - I. Paalman
00:58:49 - 00:58:50 - R. de Maaijer
00:58:52 - 00:59:19 - P.L.A. Vermast
00:59:20 - 00:59:22 - R. de Maaijer
00:59:24 - 01:00:18 - B.P. Zuurendonk
01:00:19 - 01:00:20 - R. de Maaijer
01:00:20 - 01:01:39 - R.E. van der Schans
01:01:40 - 01:02:00 - R. de Maaijer
01:02:05 - 01:03:17 - W.A. Wever
01:03:18 - 01:03:28 - R. de Maaijer
01:03:29 - 01:05:07 - G.J. Veldhoen
01:05:07 - 01:05:10 - R. de Maaijer
01:05:12 - 01:07:29 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:07:30 - 01:07:31 - R. de Maaijer
01:07:32 - 01:08:55 - P.L.A. Vermast
01:08:56 - 01:09:01 - R. de Maaijer
01:09:02 - 01:10:06 - G.J. Veldhoen
01:10:06 - 01:10:08 - R. de Maaijer
01:10:16 - 01:11:07 - W.A. Wever
01:11:08 - 01:11:11 - R. de Maaijer
01:11:14 - 01:11:19 - P.L.A. Vermast
01:11:25 - 01:13:39 - P. Duvekot
01:13:40 - 01:13:41 - R. de Maaijer
01:13:47 - 01:14:26 - W.A. Wever
01:14:27 - 01:14:39 - P. Duvekot
01:14:41 - 01:14:48 - R. de Maaijer
01:14:50 - 01:17:03 - P.L.A. Vermast
01:17:05 - 01:18:11 - J.N. Ammerlaan
01:18:12 - 01:18:14 - R. de Maaijer
01:18:15 - 01:18:50 - B.P. Zuurendonk
01:18:51 - 01:18:52 - R. de Maaijer
01:18:54 - 01:19:02 - R.E. van der Schans
01:19:03 - 01:19:06 - R. de Maaijer
01:19:06 - 01:19:56 - W.A. Wever
01:19:56 - 01:19:58 - R. de Maaijer
01:19:58 - 01:20:35 - P.L.A. Vermast
01:20:35 - 01:20:36 - R. de Maaijer
01:20:37 - 01:20:48 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:20:49 - 01:21:16 - B.P. Zuurendonk
01:21:17 - 01:21:18 - P.L.A. Vermast
01:21:18 - 01:21:19 - R. de Maaijer
01:21:19 - 01:23:10 - P.L.A. Vermast
01:23:11 - 01:23:12 - R. de Maaijer
01:23:13 - 01:23:41 - B.P. Zuurendonk
01:23:41 - 01:23:43 - P.L.A. Vermast
01:23:44 - 01:23:50 - B.P. Zuurendonk
01:23:56 - 01:24:22 - R. de Maaijer
01:24:22 - 01:27:33 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:27:33 - 01:27:34 - R. de Maaijer
01:27:34 - 01:27:35 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:27:39 - 01:29:09 - G.J. Veldhoen
01:29:09 - 01:29:09 - R. de Maaijer
01:29:10 - 01:30:05 - G.J. Veldhoen
01:30:05 - 01:30:07 - R. de Maaijer
01:30:07 - 01:30:08 - G.J. Veldhoen
01:30:08 - 01:30:11 - R. de Maaijer
01:30:11 - 01:30:32 - G.J. Veldhoen
01:30:32 - 01:30:35 - R. de Maaijer
01:30:35 - 01:30:37 - G.J. Veldhoen
01:30:37 - 01:30:40 - R. de Maaijer
01:30:40 - 01:30:41 - G.J. Veldhoen
01:30:42 - 01:31:16 - B.P. Zuurendonk
01:31:16 - 01:31:17 - R. de Maaijer
01:31:17 - 01:31:18 - B.P. Zuurendonk
01:31:18 - 01:31:19 - R. de Maaijer
01:31:19 - 01:31:19 - B.P. Zuurendonk
01:31:19 - 01:31:24 - R. de Maaijer
01:31:24 - 01:31:59 - B.P. Zuurendonk
01:31:59 - 01:32:01 - R. de Maaijer
01:32:01 - 01:32:38 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:32:38 - 01:32:40 - R. de Maaijer
01:32:52 - 01:34:04 - G.J. Veldhoen
01:34:04 - 01:34:06 - R. de Maaijer
01:34:06 - 01:34:19 - G.J. Veldhoen
01:34:19 - 01:34:20 - R. de Maaijer
01:34:20 - 01:35:02 - G.J. Veldhoen
01:35:02 - 01:35:03 - R. de Maaijer
01:35:03 - 01:35:04 - G.J. Veldhoen
01:35:08 - 01:35:46 - R.E. van der Schans
01:35:48 - 01:36:03 - R. de Maaijer
01:36:05 - 01:36:08 - R.E. van der Schans
01:36:08 - 01:36:08 - R. de Maaijer
01:36:19 - 01:36:24 - P.L.A. Vermast
01:36:26 - 01:36:57 - R. de Maaijer
01:37:08 - 01:38:21 - P.L.A. Vermast
01:38:21 - 01:38:23 - R. de Maaijer
01:38:24 - 01:38:38 - I. Paalman
01:38:39 - 01:38:41 - P.L.A. Vermast
01:38:43 - 01:38:48 - I. Paalman
01:38:48 - 01:38:51 - J.N. Ammerlaan
01:38:51 - 01:39:23 - P.L.A. Vermast
01:39:24 - 01:39:35 - J.N. Ammerlaan
01:39:35 - 01:39:38 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:39:38 - 01:39:45 - J.N. Ammerlaan
01:39:47 - 01:39:49 - R. de Maaijer
01:39:49 - 01:39:51 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:39:51 - 01:39:53 - G.J. Veldhoen
01:39:53 - 01:39:54 - R. de Maaijer
01:39:54 - 01:40:32 - G.J. Veldhoen
01:40:32 - 01:40:34 - R. de Maaijer
01:40:35 - 01:40:36 - W.A. Wever
01:41:05 - 01:41:05 - R. de Maaijer
01:41:07 - 01:41:31 - P.L.A. Vermast
01:41:31 - 01:41:33 - R. de Maaijer
01:41:35 - 01:41:37 - W.A. Wever
01:41:38 - 01:41:49 - R. de Maaijer
01:41:50 - 01:42:29 - P. Duvekot
01:42:30 - 01:42:32 - R. de Maaijer
01:42:32 - 01:44:18 - R.E. van der Schans
01:44:19 - 01:44:39 - R. de Maaijer

De volgende consultatievragen worden aan de raad gesteld:
1. Hoe kijkt de gemeenteraad aan tegen de conceptuele gedachte / motieven van de 3
verenigingen om te komen tot integratie op het Burgemeester Dekker Sportpark?
2. Heeft de gemeenteraad nog aanvullende aspecten die zij graag beschouwd willen
hebben in deze verkenning om later een goed oordeel te kunnen geven over de
resultaten vanuit de verkenning?
3. Is de raad van mening dat een verkenning als eerste stap een goede eerste
vervolgstap is en indien dit positief beantwoord wordt, is de gemeenteraad dan
bereid de gevraagde middelen voor een verkennend onderzoek beschikbaar te
stellen?

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:

- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

Dit punt wordt gelijktijdig behandeld met het raadsvoorstel budget voor uitvoering verkenning toekomstbeeld burgemeester Dekker sportpark.

Toezeggingen

Titel
Betrokkenheid scholen bij onderzoek.
01:47:50 - 01:50:51 - R. de Maaijer
01:50:52 - 01:51:02 - S.M. Nobel
01:51:02 - 01:51:04 - R. de Maaijer
01:51:07 - 01:51:18 - F. Rietveld
01:51:21 - 01:51:34 - A. Bleijenberg
01:51:34 - 01:51:37 - R. de Maaijer
01:51:38 - 01:51:46 - M. van der Ploeg
01:51:51 - 01:52:02 - J. Medema
01:52:02 - 01:52:02 - R. de Maaijer
01:52:06 - 01:52:16 - J.F. Bongers
01:52:17 - 01:52:20 - R. de Maaijer
01:52:21 - 01:52:37 - A. Rook
01:52:37 - 01:52:38 - R. de Maaijer
01:52:43 - 01:53:21 - B. Hoogezand
01:53:41 - 01:54:27 - S.M. Nobel
01:54:27 - 01:54:30 - R. de Maaijer
01:54:31 - 01:55:01 - A. Van Amerongen
01:55:04 - 01:55:06 - S.M. Nobel
01:55:06 - 01:55:08 - R. de Maaijer
01:55:08 - 01:55:19 - S.M. Nobel
01:55:19 - 01:56:18 - A. Van Amerongen
01:56:20 - 01:56:22 - R. de Maaijer
01:56:22 - 01:56:23 - S.M. Nobel
01:56:24 - 01:56:27 - R. de Maaijer
01:56:28 - 01:56:50 - F. Rietveld
01:56:52 - 01:57:17 - A. Van Amerongen
01:57:21 - 01:58:16 - B. Hoogezand
01:58:16 - 01:58:20 - R. de Maaijer
01:58:21 - 01:58:27 - A. Van Amerongen
01:58:27 - 01:58:31 - R. de Maaijer
01:58:31 - 01:59:09 - A. Van Amerongen
01:59:10 - 01:59:12 - R. de Maaijer
01:59:20 - 02:00:23 - M. van der Ploeg
02:00:23 - 02:00:24 - R. de Maaijer
02:00:25 - 02:01:48 - A. Van Amerongen
02:01:49 - 02:01:52 - R. de Maaijer
02:01:53 - 02:02:34 - J.F. Bongers
02:02:34 - 02:02:36 - R. de Maaijer
02:02:48 - 02:03:32 - A. Bleijenberg
02:03:33 - 02:03:40 - R. de Maaijer
02:03:40 - 02:03:57 - A. Van Amerongen
02:03:58 - 02:04:03 - R. de Maaijer
02:04:04 - 02:04:29 - A. Rook
02:04:30 - 02:04:31 - R. de Maaijer
02:04:31 - 02:04:53 - A. Van Amerongen
02:04:54 - 02:04:58 - R. de Maaijer
02:04:58 - 02:05:42 - J. Medema
02:05:44 - 02:05:55 - A. Van Amerongen
02:05:58 - 02:06:03 - R. de Maaijer
02:06:04 - 02:07:02 - J.F. Bongers
02:07:03 - 02:07:04 - R. de Maaijer
02:07:05 - 02:07:38 - A. Bleijenberg
02:07:38 - 02:07:39 - R. de Maaijer
02:07:40 - 02:08:46 - J.F. Bongers
02:08:49 - 02:09:24 - A. Bleijenberg
02:09:24 - 02:09:24 - R. de Maaijer
02:09:27 - 02:10:03 - J.F. Bongers
02:10:03 - 02:10:03 - A. Bleijenberg
02:10:03 - 02:10:05 - R. de Maaijer
02:10:05 - 02:10:06 - A. Bleijenberg
02:10:08 - 02:11:09 - R. de Maaijer

De raad wordt voorgesteld:
1. Ten behoeve van de uitvoering van een verkennend onderzoek een incidenteel budget van €
35.000 beschikbaar te stellen middels bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15762).

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Dit punt wordt gelijktijdig behandeld met het de raadsconsultatie toekomstbeeld burgemeester Dekker sportpark, initiatief van drie sportverenigingen

De raad wordt voorgesteld:
1. Het Programma Maatregelen Klimaatadaptatie, met nummer 22088, vast te stellen en het
college opdracht te geven dit programma uit te voeren;
2. De geraamde kosten als investeringen op te nemen in de begroting via de planning & controlcyclus;
3. De kosten voor 1/3 te financieren vanuit de rioolheffing (€ 214.000,-) ;
4. De kosten voor 1/3 te financieren vanuit de algemene middelen (€ 214.000,-);
5. Gebruik te maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie, met nummer 128239, voor de
resterende 1/3 van de kosten (€ 214.000,-).

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

Toezeggingen

Titel
De volgende onderwerpen worden mee genomen in het vervolg
02:14:29 - 02:16:29 - R. de Maaijer
02:16:29 - 02:16:38 - L.W.J. Degenhardt
02:16:47 - 02:18:41 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:18:41 - 02:18:51 - R. de Maaijer
02:18:51 - 02:19:54 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:19:54 - 02:19:59 - R. de Maaijer
02:19:59 - 02:20:08 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:20:09 - 02:20:17 - R. de Maaijer
02:20:18 - 02:20:29 - A. Bleijenberg
02:20:32 - 02:20:38 - F. Rietveld
02:20:42 - 02:20:52 - S.M. Nobel
02:20:58 - 02:21:16 - T.J.G. Vullink
02:21:17 - 02:21:20 - R. de Maaijer
02:21:20 - 02:22:03 - D. Ekkel
02:22:03 - 02:22:07 - R. de Maaijer
02:22:07 - 02:22:29 - J.F. Bongers
02:22:30 - 02:22:51 - R. de Maaijer
02:22:52 - 02:24:16 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:24:18 - 02:24:42 - T.J.G. Vullink
02:24:46 - 02:24:47 - R. de Maaijer
02:24:48 - 02:27:25 - D. Ekkel
02:27:30 - 02:28:32 - A. Van Amerongen
02:28:33 - 02:28:34 - R. de Maaijer
02:28:36 - 02:28:48 - D. Ekkel
02:28:50 - 02:29:24 - A. Van Amerongen
02:29:24 - 02:29:26 - D. Ekkel
02:29:33 - 02:31:34 - S.M. Nobel
02:31:39 - 02:32:18 - A. Van Amerongen
02:32:18 - 02:32:55 - S.M. Nobel
02:32:57 - 02:32:57 - R. de Maaijer
02:32:58 - 02:33:23 - A. Van Amerongen
02:33:24 - 02:33:30 - S.M. Nobel
02:33:31 - 02:33:40 - R. de Maaijer
02:33:42 - 02:35:01 - J.F. Bongers
02:35:05 - 02:35:56 - A. Van Amerongen
02:35:56 - 02:35:56 - R. de Maaijer
02:35:57 - 02:36:17 - J.F. Bongers
02:36:18 - 02:36:28 - R. de Maaijer
02:36:29 - 02:38:42 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:38:43 - 02:38:45 - R. de Maaijer
02:38:47 - 02:40:20 - A. Bleijenberg
02:40:23 - 02:40:40 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:40:42 - 02:40:45 - R. de Maaijer
02:40:46 - 02:42:11 - F. Rietveld
02:42:12 - 02:42:18 - R. de Maaijer
02:42:20 - 02:43:41 - A. Van Amerongen
02:43:41 - 02:43:43 - R. de Maaijer
02:43:44 - 02:44:21 - L.W.J. Degenhardt
02:44:21 - 02:44:22 - R. de Maaijer
02:44:27 - 02:45:04 - T.J.G. Vullink
02:45:06 - 02:46:00 - R. de Maaijer

De raad wordt voorgesteld:
Het raadsbesluit ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke
kwaliteit gemeente Dronten 2022” met nummer 135151 vast te stellen en hiermee de continuering van de werkzaamheden met betrekking tot monumenten en welstand onder de overgangsfase van de Omgevingswet te garanderen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

De raad wordt voorgesteld:

  1. het bestemmingsplan ‘Biddinghuizen – Strandgaperweg 2-4 (D5003)’ (plan ID: NL.IMRO.0303.D5003-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

De raad wordt voorgesteld:
1. Het bestemmingsplan 'Dronten – Parkresidentie Oost (D1005)' (plan ID:
NL.IMRO.0303.D1005-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet
ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen;
3. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Dronten – Parkresidentie Oost’ ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

De raad wordt voorgesteld:
1. De Ontwerp Afvalstoffenverordening 2022 (nr 137832) vast te stellen en voor
inspraak ter inzage te leggen en indien na de zienswijzeperiode op 28 april geen
zienswijzen zijn ontvangen de verordening vast te stellen conform de Ontwerp
Avalstoffenverordening 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

De raad wordt voorgesteld:
I. In het Reglement van Orde van de raad 2017 de volgende bepalingen op te nemen:
Artikel 3a Fractievoorzittersoverleg
1. Er is een fractievoorzittersoverleg.
2. Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters.
3. De burgemeester is voorzitter van het fractievoorzittersoverleg. Bij verhindering van
de burgemeester wordt het fractievoorzittersoverleg voorgezeten door de
plaatsvervangend voorzitter van de raad.
4. De griffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg en is bij elke vergadering
aanwezig.
5. Het fractievoorzittersoverleg kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn
vergaderingen.
Artikel 3b Taken en bevoegdheden fractievoorzittersoverleg
1. Het fractievoorzittersoverleg heeft de volgende taken:
a. het voeren van overleg met de burgemeester over aangelegenheden die vanwege
het karakter ervan niet in openbaarheid en/of in raadcommissie- of raadsverband
aan de orde kunnen komen;
b. voorstellen of aanbevelingen doen aan de raad met betrekking tot rechtspositionele
aangelegenheden van de raad(sleden), raadscommissie(leden) of andere aspecten
die gerelateerd zijn aan de raad of het raadswerk;
c. voorstellen doen aan de raad in het kader van de raadsparagraaf in de verscheidene
planning en control documenten;
d. voorstellen of aanbevelingen doen aan de raad voor zover deze niet tot de
competentie van een ander daartoe bevoegd gremium behoren.
2. De werkwijze van het fractievoorzittersoverleg wordt door het
fractievoorzittersoverleg vastgelegd in een eigen reglement.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

02:46:38 - 02:46:43 - P. Duvekot
02:46:43 - 02:47:29 - P. Duvekot
02:47:33 - 02:47:42 - R. de Maaijer