Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Raadzaal

Oordeelsvormende vergadering

donderdag 17 februari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering vanwege de coronamaatregelen die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.


Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream hieronder te volgen.


Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:29:18 - 00:29:19 - R. de Maaijer
  00:29:25 - 00:30:53 - R. de Maaijer
 2. 2

  00:30:25 - 00:30:53 - R. de Maaijer
 3. 3

  00:30:40 - 00:30:53 - R. de Maaijer
  00:30:54 - 00:31:12 - J.N. Ammerlaan
  00:31:13 - 00:33:43 - R. de Maaijer
 4. 4

  00:31:24 - 00:33:43 - R. de Maaijer
 5. 5

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid (D1004)’ (plan
  ID: NL.IMRO.0303.D1004-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d Wro gewijzigd
  vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
  3. Het beeldkwaliteitsplan Swifterbant-Zuid “Waar rivierduin en polder samenkomen”
  gewijzigd vast te stellen als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota, conform de
  wijzigingen als weergegeven in bijlage ll behorend bij dit besluit.
  4. Geen gebruik te maken van de welstandscommissie voor toetsing van de bouwplannen
  voor woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid.
  5. Een ruimtelijk kwaliteitsteam door het college te laten instellen voor de ruimtelijke
  toetsing van en advisering op de bouwplannen voor Swifterbant-Zuid.
  6. Dat hiermee wordt afgeweken van artikel 9.1, eerste lid en derde lid van de
  Bouwverordening gemeente Dronten 2002.
  7. Het stedenbouwkundig plan vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van
  Swifterbant-Zuid.


  Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen


  Behandeling:
  - Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
  - Vrij debat voor fracties onderling en met het college

  00:31:38 - 00:33:43 - R. de Maaijer
  00:33:45 - 00:34:29 - B.P. Zuurendonk
  00:34:29 - 00:34:32 - R. de Maaijer
  00:34:40 - 00:34:41 - W.A. Wever
  00:34:41 - 00:34:42 - R. de Maaijer
  00:34:48 - 00:37:05 - W.A. Wever
  00:37:11 - 00:37:12 - W.A. Wever
  00:37:15 - 00:37:33 - R. de Maaijer
  00:37:34 - 00:37:39 - W.A. Wever
  00:37:39 - 00:37:52 - R. de Maaijer
  00:37:54 - 00:38:15 - W.A. Wever
  00:38:19 - 00:38:45 - J.N. Ammerlaan
  00:38:48 - 00:39:20 - I. Paalman
  00:39:24 - 00:39:48 - R.E. van der Schans
  00:39:49 - 00:39:52 - R. de Maaijer
  00:39:53 - 00:41:16 - P.L.A. Vermast
  00:41:17 - 00:41:20 - R. de Maaijer
  00:41:21 - 00:43:17 - P. Duvekot
  00:43:17 - 00:43:20 - R. de Maaijer
  00:43:21 - 00:46:12 - S.H.S. Stoop-Aszink
  00:46:13 - 00:46:29 - R. de Maaijer
  00:46:30 - 00:46:45 - W.A. Wever
  00:46:45 - 00:46:48 - R. de Maaijer
  00:46:48 - 00:47:10 - W.A. Wever
  00:47:10 - 00:47:15 - S.H.S. Stoop-Aszink
  00:47:16 - 00:47:20 - R. de Maaijer
  00:47:21 - 00:48:40 - W.A. Wever
  00:48:40 - 00:48:46 - R. de Maaijer
  00:48:49 - 00:48:50 - R. de Maaijer
  00:48:50 - 00:49:34 - G.J. Veldhoen
  00:49:34 - 00:49:35 - G.J. Veldhoen
  00:49:35 - 00:50:29 - G.J. Veldhoen
  00:50:29 - 00:50:31 - R. de Maaijer
  00:50:31 - 00:53:23 - G.J. Veldhoen
  00:53:23 - 00:53:27 - R. de Maaijer
  00:53:27 - 00:53:30 - G.J. Veldhoen
  00:53:30 - 00:53:32 - R. de Maaijer
  00:53:32 - 00:53:34 - G.J. Veldhoen
  00:53:34 - 00:53:42 - W.A. Wever
  00:53:43 - 00:53:58 - G.J. Veldhoen
  00:54:01 - 00:54:47 - W.A. Wever
  00:54:48 - 00:54:49 - R. de Maaijer
  00:54:49 - 00:55:48 - G.J. Veldhoen
  00:55:48 - 00:55:49 - R. de Maaijer
  00:55:52 - 00:56:21 - W.A. Wever
  00:56:31 - 00:57:03 - J.N. Ammerlaan
  00:57:04 - 00:57:36 - W.A. Wever
  00:57:36 - 00:57:37 - J.N. Ammerlaan
  00:57:37 - 00:57:38 - R. de Maaijer
  00:57:38 - 00:57:52 - J.N. Ammerlaan
  00:57:56 - 00:57:57 - R. de Maaijer
  00:57:58 - 00:58:00 - I. Paalman
  00:58:01 - 00:58:52 - I. Paalman
  00:58:52 - 00:58:53 - R. de Maaijer
  00:58:56 - 00:59:22 - P.L.A. Vermast
  00:59:23 - 00:59:26 - R. de Maaijer
  00:59:27 - 01:00:22 - B.P. Zuurendonk
  01:00:22 - 01:00:23 - R. de Maaijer
  01:00:24 - 01:01:42 - R.E. van der Schans
  01:01:43 - 01:02:03 - R. de Maaijer
  01:02:08 - 01:03:20 - W.A. Wever
  01:03:21 - 01:03:32 - R. de Maaijer
  01:03:33 - 01:05:10 - G.J. Veldhoen
  01:05:10 - 01:05:13 - R. de Maaijer
  01:05:15 - 01:07:32 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:07:34 - 01:07:35 - R. de Maaijer
  01:07:35 - 01:08:58 - P.L.A. Vermast
  01:08:59 - 01:09:04 - R. de Maaijer
  01:09:05 - 01:10:09 - G.J. Veldhoen
  01:10:09 - 01:10:11 - R. de Maaijer
  01:10:19 - 01:11:11 - W.A. Wever
  01:11:11 - 01:11:14 - R. de Maaijer
  01:11:16 - 01:11:17 - R. de Maaijer
  01:11:17 - 01:11:22 - P.L.A. Vermast
  01:11:29 - 01:13:42 - P. Duvekot
  01:13:43 - 01:13:44 - R. de Maaijer
  01:13:51 - 01:14:29 - W.A. Wever
  01:14:30 - 01:14:42 - P. Duvekot
  01:14:44 - 01:14:51 - R. de Maaijer
  01:14:53 - 01:17:06 - P.L.A. Vermast
  01:17:08 - 01:18:14 - J.N. Ammerlaan
  01:18:15 - 01:18:17 - R. de Maaijer
  01:18:18 - 01:18:53 - B.P. Zuurendonk
  01:18:54 - 01:18:55 - R. de Maaijer
  01:18:57 - 01:19:05 - R.E. van der Schans
  01:19:06 - 01:19:09 - R. de Maaijer
  01:19:09 - 01:19:59 - W.A. Wever
  01:19:59 - 01:20:02 - R. de Maaijer
  01:20:02 - 01:20:38 - P.L.A. Vermast
  01:20:38 - 01:20:39 - R. de Maaijer
  01:20:39 - 01:20:40 - R. de Maaijer
  01:20:40 - 01:20:51 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:20:52 - 01:21:19 - B.P. Zuurendonk
  01:21:20 - 01:21:21 - P.L.A. Vermast
  01:21:21 - 01:21:23 - R. de Maaijer
  01:21:23 - 01:23:13 - P.L.A. Vermast
  01:23:14 - 01:23:16 - R. de Maaijer
  01:23:16 - 01:23:44 - B.P. Zuurendonk
  01:23:44 - 01:23:46 - P.L.A. Vermast
  01:23:47 - 01:23:53 - B.P. Zuurendonk
  01:24:00 - 01:24:25 - R. de Maaijer
  01:24:25 - 01:27:36 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:27:36 - 01:27:37 - R. de Maaijer
  01:27:37 - 01:27:39 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:27:42 - 01:29:12 - G.J. Veldhoen
  01:29:12 - 01:29:13 - R. de Maaijer
  01:29:13 - 01:29:14 - R. de Maaijer
  01:29:14 - 01:30:08 - G.J. Veldhoen
  01:30:08 - 01:30:10 - R. de Maaijer
  01:30:10 - 01:30:11 - G.J. Veldhoen
  01:30:11 - 01:30:14 - R. de Maaijer
  01:30:14 - 01:30:36 - G.J. Veldhoen
  01:30:36 - 01:30:38 - R. de Maaijer
  01:30:38 - 01:30:40 - G.J. Veldhoen
  01:30:40 - 01:30:43 - R. de Maaijer
  01:30:43 - 01:30:44 - G.J. Veldhoen
  01:30:45 - 01:31:19 - B.P. Zuurendonk
  01:31:19 - 01:31:20 - R. de Maaijer
  01:31:20 - 01:31:21 - B.P. Zuurendonk
  01:31:21 - 01:31:22 - R. de Maaijer
  01:31:22 - 01:31:23 - B.P. Zuurendonk
  01:31:23 - 01:31:28 - R. de Maaijer
  01:31:28 - 01:32:02 - B.P. Zuurendonk
  01:32:02 - 01:32:05 - R. de Maaijer
  01:32:05 - 01:32:42 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:32:42 - 01:32:43 - R. de Maaijer
  01:32:55 - 01:34:08 - G.J. Veldhoen
  01:34:08 - 01:34:09 - R. de Maaijer
  01:34:09 - 01:34:22 - G.J. Veldhoen
  01:34:22 - 01:34:23 - R. de Maaijer
  01:34:23 - 01:35:05 - G.J. Veldhoen
  01:35:05 - 01:35:06 - R. de Maaijer
  01:35:06 - 01:35:07 - G.J. Veldhoen
  01:35:07 - 01:35:10 - G.J. Veldhoen
  01:35:11 - 01:35:49 - R.E. van der Schans
  01:35:51 - 01:36:06 - R. de Maaijer
  01:36:08 - 01:36:11 - R.E. van der Schans
  01:36:11 - 01:36:12 - R. de Maaijer
  01:36:22 - 01:36:28 - P.L.A. Vermast
  01:36:29 - 01:37:00 - R. de Maaijer
  01:37:03 - 01:37:04 - R. de Maaijer
  01:37:11 - 01:38:24 - P.L.A. Vermast
  01:38:24 - 01:38:26 - R. de Maaijer
  01:38:27 - 01:38:42 - I. Paalman
  01:38:42 - 01:38:45 - P.L.A. Vermast
  01:38:46 - 01:38:51 - I. Paalman
  01:38:51 - 01:38:54 - J.N. Ammerlaan
  01:38:54 - 01:39:26 - P.L.A. Vermast
  01:39:27 - 01:39:38 - J.N. Ammerlaan
  01:39:38 - 01:39:41 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:39:41 - 01:39:48 - J.N. Ammerlaan
  01:39:50 - 01:39:52 - R. de Maaijer
  01:39:52 - 01:39:54 - S.H.S. Stoop-Aszink
  01:39:54 - 01:39:56 - G.J. Veldhoen
  01:39:56 - 01:39:57 - R. de Maaijer
  01:39:57 - 01:40:35 - G.J. Veldhoen
  01:40:35 - 01:40:38 - R. de Maaijer
  01:40:38 - 01:40:39 - W.A. Wever
  01:40:42 - 01:41:08 - W.A. Wever
  01:41:08 - 01:41:09 - R. de Maaijer
  01:41:09 - 01:41:11 - R. de Maaijer
  01:41:11 - 01:41:34 - P.L.A. Vermast
  01:41:34 - 01:41:36 - R. de Maaijer
  01:41:38 - 01:41:40 - W.A. Wever
  01:41:42 - 01:41:52 - R. de Maaijer
  01:41:53 - 01:42:32 - P. Duvekot
  01:42:33 - 01:42:35 - R. de Maaijer
  01:42:35 - 01:44:21 - R.E. van der Schans
  01:44:22 - 01:44:42 - R. de Maaijer
 6. 6.a

  De volgende consultatievragen worden aan de raad gesteld:
  1. Hoe kijkt de gemeenteraad aan tegen de conceptuele gedachte / motieven van de 3
  verenigingen om te komen tot integratie op het Burgemeester Dekker Sportpark?
  2. Heeft de gemeenteraad nog aanvullende aspecten die zij graag beschouwd willen
  hebben in deze verkenning om later een goed oordeel te kunnen geven over de
  resultaten vanuit de verkenning?
  3. Is de raad van mening dat een verkenning als eerste stap een goede eerste
  vervolgstap is en indien dit positief beantwoord wordt, is de gemeenteraad dan
  bereid de gevraagde middelen voor een verkennend onderzoek beschikbaar te
  stellen?


  Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen


  Behandeling:


  - Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
  - Vrij debat voor fracties onderling en met het college


  Dit punt wordt gelijktijdig behandeld met het raadsvoorstel budget voor uitvoering verkenning toekomstbeeld burgemeester Dekker sportpark.

  Toezeggingen

  Titel
  Betrokkenheid scholen bij onderzoek.
  01:47:53 - 01:50:54 - R. de Maaijer
  01:50:55 - 01:51:05 - S.M. Nobel
  01:51:05 - 01:51:07 - R. de Maaijer
  01:51:10 - 01:51:21 - F. Rietveld
  01:51:25 - 01:51:37 - A. Bleijenberg
  01:51:38 - 01:51:40 - R. de Maaijer
  01:51:41 - 01:51:49 - M. van der Ploeg
  01:51:54 - 01:52:05 - J. Medema
  01:52:05 - 01:52:06 - R. de Maaijer
  01:52:09 - 01:52:19 - J.F. Bongers
  01:52:20 - 01:52:23 - R. de Maaijer
  01:52:24 - 01:52:40 - A. Rook
  01:52:40 - 01:52:41 - R. de Maaijer
  01:52:46 - 01:53:24 - B. Hoogezand
  01:53:44 - 01:54:30 - S.M. Nobel
  01:54:30 - 01:54:33 - R. de Maaijer
  01:54:35 - 01:55:04 - A. Van Amerongen
  01:55:07 - 01:55:09 - S.M. Nobel
  01:55:09 - 01:55:11 - R. de Maaijer
  01:55:11 - 01:55:22 - S.M. Nobel
  01:55:22 - 01:56:21 - A. Van Amerongen
  01:56:23 - 01:56:25 - R. de Maaijer
  01:56:26 - 01:56:27 - S.M. Nobel
  01:56:27 - 01:56:30 - R. de Maaijer
  01:56:31 - 01:56:54 - F. Rietveld
  01:56:55 - 01:57:20 - A. Van Amerongen
  01:57:24 - 01:58:19 - B. Hoogezand
  01:58:19 - 01:58:23 - R. de Maaijer
  01:58:24 - 01:58:30 - A. Van Amerongen
  01:58:30 - 01:58:35 - R. de Maaijer
  01:58:35 - 01:59:12 - A. Van Amerongen
  01:59:13 - 01:59:15 - R. de Maaijer
  01:59:18 - 01:59:19 - R. de Maaijer
  01:59:23 - 02:00:26 - M. van der Ploeg
  02:00:26 - 02:00:27 - R. de Maaijer
  02:00:28 - 02:01:51 - A. Van Amerongen
  02:01:52 - 02:01:56 - R. de Maaijer
  02:01:57 - 02:02:37 - J.F. Bongers
  02:02:37 - 02:02:40 - R. de Maaijer
  02:02:42 - 02:02:51 - R. de Maaijer
  02:02:51 - 02:03:35 - A. Bleijenberg
  02:03:36 - 02:03:43 - R. de Maaijer
  02:03:44 - 02:04:00 - A. Van Amerongen
  02:04:01 - 02:04:07 - R. de Maaijer
  02:04:07 - 02:04:32 - A. Rook
  02:04:33 - 02:04:34 - R. de Maaijer
  02:04:34 - 02:04:56 - A. Van Amerongen
  02:04:57 - 02:05:01 - R. de Maaijer
  02:05:02 - 02:05:45 - J. Medema
  02:05:47 - 02:05:59 - A. Van Amerongen
  02:06:01 - 02:06:06 - R. de Maaijer
  02:06:07 - 02:07:05 - J.F. Bongers
  02:07:06 - 02:07:07 - R. de Maaijer
  02:07:08 - 02:07:41 - A. Bleijenberg
  02:07:41 - 02:07:43 - R. de Maaijer
  02:07:43 - 02:08:49 - J.F. Bongers
  02:08:52 - 02:09:27 - A. Bleijenberg
  02:09:27 - 02:09:28 - R. de Maaijer
  02:09:30 - 02:10:06 - J.F. Bongers
  02:10:06 - 02:10:07 - A. Bleijenberg
  02:10:07 - 02:10:08 - R. de Maaijer
  02:10:08 - 02:10:09 - A. Bleijenberg
  02:10:11 - 02:11:12 - R. de Maaijer
 7. 6.b

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Ten behoeve van de uitvoering van een verkennend onderzoek een incidenteel budget van €
  35.000 beschikbaar te stellen middels bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15762).


  Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen


  Dit punt wordt gelijktijdig behandeld met het de raadsconsultatie toekomstbeeld burgemeester Dekker sportpark, initiatief van drie sportverenigingen

  02:10:36 - 02:11:12 - R. de Maaijer
 8. 7

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Het Programma Maatregelen Klimaatadaptatie, met nummer 22088, vast te stellen en het
  college opdracht te geven dit programma uit te voeren;
  2. De geraamde kosten als investeringen op te nemen in de begroting via de planning & controlcyclus;
  3. De kosten voor 1/3 te financieren vanuit de rioolheffing (€ 214.000,-) ;
  4. De kosten voor 1/3 te financieren vanuit de algemene middelen (€ 214.000,-);
  5. Gebruik te maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie, met nummer 128239, voor de
  resterende 1/3 van de kosten (€ 214.000,-).


  Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen


  Behandeling:
  - Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
  - Vrij debat voor fracties onderling en met het college

  Toezeggingen

  Titel
  De volgende onderwerpen worden mee genomen in het vervolg
  02:14:32 - 02:16:32 - R. de Maaijer
  02:16:32 - 02:16:41 - L.W.J. Degenhardt
  02:16:50 - 02:18:45 - L.L. Hillebregt-de Valk
  02:18:45 - 02:18:54 - R. de Maaijer
  02:18:54 - 02:19:57 - L.L. Hillebregt-de Valk
  02:19:57 - 02:20:03 - R. de Maaijer
  02:20:03 - 02:20:11 - L.L. Hillebregt-de Valk
  02:20:12 - 02:20:21 - R. de Maaijer
  02:20:22 - 02:20:32 - A. Bleijenberg
  02:20:35 - 02:20:41 - F. Rietveld
  02:20:45 - 02:20:56 - S.M. Nobel
  02:21:01 - 02:21:19 - T.J.G. Vullink
  02:21:20 - 02:21:23 - R. de Maaijer
  02:21:23 - 02:22:06 - D. Ekkel
  02:22:07 - 02:22:10 - R. de Maaijer
  02:22:11 - 02:22:32 - J.F. Bongers
  02:22:33 - 02:22:54 - R. de Maaijer
  02:22:55 - 02:24:19 - L.L. Hillebregt-de Valk
  02:24:21 - 02:24:45 - T.J.G. Vullink
  02:24:49 - 02:24:50 - R. de Maaijer
  02:24:52 - 02:27:28 - D. Ekkel
  02:27:33 - 02:28:36 - A. Van Amerongen
  02:28:36 - 02:28:37 - R. de Maaijer
  02:28:39 - 02:28:51 - D. Ekkel
  02:28:53 - 02:29:27 - A. Van Amerongen
  02:29:27 - 02:29:29 - D. Ekkel
  02:29:37 - 02:31:38 - S.M. Nobel
  02:31:42 - 02:32:22 - A. Van Amerongen
  02:32:22 - 02:32:58 - S.M. Nobel
  02:33:00 - 02:33:01 - R. de Maaijer
  02:33:02 - 02:33:26 - A. Van Amerongen
  02:33:27 - 02:33:34 - S.M. Nobel
  02:33:34 - 02:33:43 - R. de Maaijer
  02:33:45 - 02:35:04 - J.F. Bongers
  02:35:08 - 02:35:59 - A. Van Amerongen
  02:35:59 - 02:36:00 - R. de Maaijer
  02:36:01 - 02:36:20 - J.F. Bongers
  02:36:21 - 02:36:31 - R. de Maaijer
  02:36:32 - 02:38:45 - L.L. Hillebregt-de Valk
  02:38:47 - 02:38:49 - R. de Maaijer
  02:38:50 - 02:40:23 - A. Bleijenberg
  02:40:26 - 02:40:44 - L.L. Hillebregt-de Valk
  02:40:45 - 02:40:48 - R. de Maaijer
  02:40:49 - 02:42:15 - F. Rietveld
  02:42:15 - 02:42:21 - R. de Maaijer
  02:42:23 - 02:43:44 - A. Van Amerongen
  02:43:44 - 02:43:47 - R. de Maaijer
  02:43:47 - 02:44:24 - L.W.J. Degenhardt
  02:44:24 - 02:44:25 - R. de Maaijer
  02:44:31 - 02:45:07 - T.J.G. Vullink
  02:45:09 - 02:46:04 - R. de Maaijer
 9. 8

 10. 9

  De raad wordt voorgesteld:
  Het raadsbesluit ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke
  kwaliteit gemeente Dronten 2022” met nummer 135151 vast te stellen en hiermee de continuering van de werkzaamheden met betrekking tot monumenten en welstand onder de overgangsfase van de Omgevingswet te garanderen.


  Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

 11. 10

  De raad wordt voorgesteld:

  1. het bestemmingsplan ‘Biddinghuizen – Strandgaperweg 2-4 (D5003)’ (plan ID: NL.IMRO.0303.D5003-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

  Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

 12. 11

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Het bestemmingsplan 'Dronten – Parkresidentie Oost (D1005)' (plan ID:
  NL.IMRO.0303.D1005-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet
  ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen;
  3. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Dronten – Parkresidentie Oost’ ongewijzigd vast te stellen.


  Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

 13. 12

  De raad wordt voorgesteld:
  1. De Ontwerp Afvalstoffenverordening 2022 (nr 137832) vast te stellen en voor
  inspraak ter inzage te leggen en indien na de zienswijzeperiode op 28 april geen
  zienswijzen zijn ontvangen de verordening vast te stellen conform de Ontwerp
  Avalstoffenverordening 2022.


  Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

 14. 13

  De raad wordt voorgesteld:
  1. Mevrouw M. Goldschmidt, geboren op 5 oktober 1985, te benoemen tot lid van de
  Raad van Toezicht van Ante, stichting voor openbare- en
  samenwerkingsscholen.


  Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

 15. 15

  De raad wordt voorgesteld:
  I. In het Reglement van Orde van de raad 2017 de volgende bepalingen op te nemen:
  Artikel 3a Fractievoorzittersoverleg
  1. Er is een fractievoorzittersoverleg.
  2. Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters.
  3. De burgemeester is voorzitter van het fractievoorzittersoverleg. Bij verhindering van
  de burgemeester wordt het fractievoorzittersoverleg voorgezeten door de
  plaatsvervangend voorzitter van de raad.
  4. De griffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg en is bij elke vergadering
  aanwezig.
  5. Het fractievoorzittersoverleg kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn
  vergaderingen.
  Artikel 3b Taken en bevoegdheden fractievoorzittersoverleg
  1. Het fractievoorzittersoverleg heeft de volgende taken:
  a. het voeren van overleg met de burgemeester over aangelegenheden die vanwege
  het karakter ervan niet in openbaarheid en/of in raadcommissie- of raadsverband
  aan de orde kunnen komen;
  b. voorstellen of aanbevelingen doen aan de raad met betrekking tot rechtspositionele
  aangelegenheden van de raad(sleden), raadscommissie(leden) of andere aspecten
  die gerelateerd zijn aan de raad of het raadswerk;
  c. voorstellen doen aan de raad in het kader van de raadsparagraaf in de verscheidene
  planning en control documenten;
  d. voorstellen of aanbevelingen doen aan de raad voor zover deze niet tot de
  competentie van een ander daartoe bevoegd gremium behoren.
  2. De werkwijze van het fractievoorzittersoverleg wordt door het
  fractievoorzittersoverleg vastgelegd in een eigen reglement.


  Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

  02:46:42 - 02:46:46 - P. Duvekot
 16. 16

  02:46:43 - 02:46:46 - P. Duvekot
  02:46:46 - 02:47:32 - P. Duvekot
  02:47:36 - 02:47:45 - R. de Maaijer