Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Raadzaal

Oordeelsvormende vergadering

donderdag 20 januari 2022

19:30 - 21:30

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
P.L.A. Vermast
Toelichting

Dit is een digitale oordeelsvormende vergadering.
De publieke tribune is gesloten, u kunt de vergadering via de stream volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld:
1. De Procesnotitie Dronten Ontwikkelt (integrale visie - woningbouwopgave), met
nummer 130387, vast te stellen en het college opdracht te geven deze uit te voeren.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

De raad wordt voorgesteld:
1. De Transitievisie Nieuwe Warmte vast te stellen

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

De raad wordt voorgesteld:

  1. Visie en actieplan biodiversiteit, nummer 130975, vast te stellen;
  2. In 2022, 2023 en 2024 incidenteel € 35.000,- per jaar beschikbaar te stellen, voor de
    uitvoering van Visie en actieplan biodiversiteit met nummer 130975;
  3. De bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15742) van het dienstjaar 2022 vast te
    stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- Korte ronde langs de fracties voor hun voorlopige standpunt
- Vrij debat voor fracties onderling en met het college

De raad wordt voorgesteld:

  1. Het Preventie en Handhavingsplan Middelengebruik Gemeente Dronten 2022-2025, met het nummer 83511, vast te stellen.

Portefeuillehouders: Burgemeester Gebben en wethouder Korting

De raad wordt voorgesteld:
de raad besluit om, gelet op de vermoedelijke inwerkingtreding van artikel 2.8 van de Omgevingswet, het "Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Dronten" met nummer 72718 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

De raad wordt voorgesteld:
1. het controleprotocol 2021 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2021 vast te stellen.
2. het normenkader 2021 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De raad wordt voorgesteld:
1. De “Verordening fysieke leefomgeving” met het nummer 112750 vast te stellen.
2. De “verordening tot wijziging van diverse verordeningen gemeente Dronten 2022”
met nummer 115422 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen