Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering (Raadzaal) 2022-2026

donderdag 8 februari 2024

19:30 - 21:45

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:17:01 - 00:17:02 - R. Raterink
  00:17:47 - 00:19:08 - R. Raterink
  00:19:09 - 00:22:58 - D. van Baal
  00:23:05 - 00:23:07 - D. van Baal
  00:23:20 - 00:23:21 - R. Raterink
  00:25:45 - 00:25:46 - R. Raterink
  00:25:55 - 00:25:56 - R. Raterink
  00:27:13 - 00:27:24 - R. Raterink
  00:27:27 - 00:27:40 - D. van Baal
  00:27:55 - 00:28:01 - D. van Baal
  01:07:56 - 01:08:27 - R. Raterink
  01:09:09 - 01:09:13 - R. Raterink
  01:09:18 - 01:09:25 - R. Raterink
  01:09:52 - 01:09:56 - R. Raterink
  01:09:56 - 01:10:06 - R. Raterink
  01:10:08 - 01:10:22 - R. Raterink
  01:18:36 - 01:18:40 - R. Raterink
  01:19:02 - 01:20:12 - R. Raterink
  01:20:14 - 01:26:34 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:26:34 - 01:26:38 - R. Raterink
  01:26:38 - 01:26:39 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:26:39 - 01:26:54 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:26:54 - 01:27:11 - B. Hoogezand
  01:27:14 - 01:27:26 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:27:26 - 01:27:27 - R. Raterink
  01:27:27 - 01:27:28 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:27:28 - 01:28:59 - S.J. Lap
  01:30:00 - 01:30:20 - S.J. Lap
  01:30:21 - 01:30:50 - R. Raterink
  01:30:52 - 01:31:01 - J.N. Ammerlaan
  01:31:35 - 01:31:59 - R. Raterink
  01:32:00 - 01:32:04 - R. Raterink
  01:32:06 - 01:32:11 - W.A. Wever
  01:32:11 - 01:32:13 - R. Raterink
  01:32:22 - 01:32:38 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:32:38 - 01:32:39 - R. Raterink
  01:32:39 - 01:32:40 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:32:40 - 01:32:46 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:32:46 - 01:33:35 - W.A. Wever
  01:33:37 - 01:34:35 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:34:35 - 01:34:36 - R. Raterink
  01:34:36 - 01:35:20 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:35:20 - 01:35:27 - R. Raterink
  01:35:27 - 01:35:28 - R. Raterink
  01:35:28 - 01:35:59 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:35:59 - 01:36:00 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:36:00 - 01:36:06 - R. Raterink
  01:36:06 - 01:36:07 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:36:07 - 01:36:08 - R. Raterink
  01:36:08 - 01:36:12 - R. Raterink
  01:36:57 - 01:37:01 - R. Raterink
  01:37:03 - 01:38:03 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:38:03 - 01:38:04 - L.D. van der Wal
  01:38:04 - 01:38:05 - R. Raterink
  01:38:06 - 01:38:35 - B. Hoogezand
  01:38:41 - 01:38:43 - R. Raterink
  01:38:43 - 01:38:54 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:38:54 - 01:39:21 - B. Hoogezand
  01:39:21 - 01:40:20 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:40:21 - 01:41:29 - S.J. Lap
  01:41:31 - 01:41:32 - R. Raterink
  01:41:33 - 01:42:33 - W.A. Wever
  01:42:35 - 01:43:43 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:43:43 - 01:43:44 - R. Raterink
  01:44:37 - 01:44:40 - R. Raterink
  01:44:42 - 01:45:43 - S.J. Lap
  01:45:45 - 01:46:50 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:46:55 - 01:47:17 - R. Raterink
  01:47:17 - 01:47:52 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:47:54 - 01:47:55 - R. Raterink
  01:47:55 - 01:48:43 - W.A. Wever
  01:48:43 - 01:48:45 - R. Raterink
  01:48:46 - 01:49:30 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:49:30 - 01:49:31 - R. Raterink
  01:49:33 - 01:50:03 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:50:03 - 01:50:05 - R. Raterink
  01:50:05 - 01:50:07 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:50:07 - 01:50:34 - W.A. Wever
  01:50:34 - 01:50:35 - R. Raterink
  01:50:43 - 01:50:50 - W.A. Wever
  01:50:57 - 01:51:24 - W.A. Wever
  01:51:24 - 01:51:25 - W.A. Wever
  01:51:26 - 01:52:07 - S.J. Lap
  01:52:08 - 01:52:10 - R. Raterink
  01:52:10 - 01:53:05 - B. Hoogezand
  01:53:05 - 01:53:06 - R. Raterink
  01:53:08 - 01:53:46 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:53:52 - 01:54:02 - R. Raterink
  01:54:30 - 01:54:31 - W.A. Wever
  01:54:32 - 01:54:34 - R. Raterink
  01:54:35 - 01:54:50 - S.J. Lap
  01:54:54 - 01:55:00 - W.A. Wever
  01:55:00 - 01:55:01 - R. Raterink
  01:55:01 - 01:55:10 - W.A. Wever
  01:55:35 - 01:55:43 - J.H. Jonker
  01:55:43 - 01:56:09 - R. Raterink
  01:56:09 - 01:56:26 - J.N. Ammerlaan
  01:56:26 - 01:56:28 - R. Raterink
  01:56:28 - 01:57:11 - B. Hoogezand
  01:57:12 - 01:57:13 - R. Raterink
  01:57:19 - 01:57:21 - R. Raterink
  01:57:22 - 01:57:37 - W.A. Wever
  01:57:39 - 01:57:40 - R. Raterink
  01:57:41 - 01:58:17 - S.J. Lap
  01:58:19 - 01:58:20 - R. Raterink
  01:58:56 - 01:58:57 - J.N. Ammerlaan
  01:58:57 - 01:58:58 - R. Raterink
  01:58:58 - 01:58:59 - J.N. Ammerlaan
  01:58:59 - 01:59:00 - R. Raterink
  01:59:00 - 01:59:01 - R. Raterink
  01:59:01 - 01:59:33 - J.N. Ammerlaan
  01:59:34 - 01:59:41 - J.N. Ammerlaan
  01:59:45 - 02:00:06 - R. Raterink
  02:00:09 - 02:00:16 - R. Raterink
  02:00:18 - 02:00:41 - B. Hoogezand
  02:00:43 - 02:00:55 - D. van Baal
  02:00:56 - 02:00:58 - J.N. Ammerlaan
  02:00:58 - 02:01:12 - R. Raterink
  02:01:13 - 02:01:14 - J.N. Ammerlaan
  02:01:19 - 02:02:04 - R. Raterink
 2. 2

  In september 2022 heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd scenario’s voor de toekomst van onze skateparken in beeld te brengen. Het college heeft de raad via een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.


  Deze bijeenkomst heeft als doel om als vertegenwoordiging van gemeenteraad met de indieners van de petitie en vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant van gedachten te wisselen over de scenario’s en het onderzoek.


  Behandelvoorstel:
  - Korte inleiding door indieners agenderingsverzoek 
  - (Korte introductie door indieners petitie)
  - Per scenario de voors- en tegens bespreken en met elkaar kansen verkennen. Deze dialoog vindt plaats tussen alle vergaderdeelnemers, rekening houdend met specifieke rol bij dit voorstel cq onderwerp


  Meesprekers:
  - dhr. Kik (indiener petitie) met twee overige indieners
  - dhr. Bleeker (voorzitter IJsclub Dronten)
  - dhr. Schaaphok (secretaris IJsclub Dronten)

 3. 3
  Korte schorsing
 4. 4

  De raad wordt voorgesteld:


  1. Voor de kernen Biddinghuizen en Swifterbant per kern € 1.432.872 beschikbaar te stellen voor maatregelen/voorzieningen die in een wezenlijke maatschappelijke impact bewerkstelligen;
  2. hiervoor aan te wijzen als factoren met impact en die maatschappelijke effecten bewerkstelligen:
  a. een ontmoetingsfunctie voor jong en oud vervullen;
  b. als sportvoorziening functioneren;
  c. als recreatievoorziening dienst doen;
  d. als gezondheidsgenerator functioneert;
  e. als bindingsfactor in een samenleving functioneert, zichtbaar door hoeveelheid vrijwilligers en of trots in de samenleving op een voorziening;


  Daarvoor
  3. in samenspraak met inwoners en Verenigingen de vraag te beantwoorden welke maatregelen voorzien in het meeste maatschappelijke effect en die bijdragen aan de brede welvaart in de beide dorpen;
  4. het proces in samenspraak met inwoners en verenigingen zo in te richten dat uiterlijk het 3e kwartaal 2024 een voorstel door het college aan de raad kan worden gezonden;


  Waarbij
  5. het wel of niet voortbestaan van een zwembadvoorziening wordt bepaald door het doorlopen proces ad 3 en 4 ;
  6. rekening te houden met een financiële reservering van € 250.000 per zwembad wanneer de uitkomsten van de onder ad 1 en ad 3 genoemde stappen leidden tot sluiting van een zwembad, voor de sloop van het zwembad;
  7. De financiële uitwerking van dit besluit bij de finale beslissing over de zwembaden aan de raad voor te leggen.


  Portefeuillehouder(s): S.J. Lap


  Behandelvoorstel:
  - Een korte ambtelijke toelichting/presentatie door medewerkers ambtelijke organisatie
  - Beeldvormend gesprek tussen alle vergaderdeelnemers, rekening houdend met specifieke rol bij dit voorstel cq onderwerp

 5. 5
  Sluiting