Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 17 juni 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
P.L.A. Vermast
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.
Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream te volgen. Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:09:14 - 00:10:16 - P. Vermast
00:10:18 - 00:10:36 - D. van Baal
00:10:38 - 00:10:41 - P. Vermast
00:10:44 - 00:10:54 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:10:54 - 00:10:54 - P. Vermast

De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

1.CDA, GroenLinks, SP - gevolgen transitieplan OV voor buslijnen

Toezeggingen

Titel
Gevolgen transitieplan OV voor buslijnen
00:11:38 - 00:13:41 - W.A. Wever
00:13:42 - 00:13:42 - P. Vermast
00:13:45 - 00:20:12 - I.A. Korting
00:20:24 - 00:20:34 - W.A. Wever
00:20:34 - 00:20:39 - P. Vermast
00:20:39 - 00:21:05 - W.A. Wever
00:21:06 - 00:21:09 - P. Vermast
00:21:10 - 00:21:31 - D. van Baal
00:21:32 - 00:21:34 - P. Vermast
00:21:37 - 00:22:22 - P. Duvekot
00:22:23 - 00:22:31 - P. Vermast
00:22:34 - 00:24:02 - I.A. Korting
00:24:02 - 00:24:03 - P. Vermast
00:24:10 - 00:24:31 - M.A. Witteveen-Rigterink
00:24:33 - 00:24:37 - P. Vermast
00:24:40 - 00:25:12 - R.E. van der Schans
00:25:12 - 00:25:13 - P. Vermast
00:25:13 - 00:25:28 - R.E. van der Schans
00:25:28 - 00:25:30 - P. Vermast
00:25:41 - 00:26:18 - S. Haarhuis-Veldman
00:26:18 - 00:26:24 - P. Vermast
00:26:25 - 00:26:30 - J.N. Ammerlaan
00:26:31 - 00:27:25 - P. Vermast

De raad wordt voorgesteld:
1. Het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (GBP) vast te stellen;
2. Door middel van bijgevoegde begrotingswijziging in 2021 incidenteel € 75.000 beschikbaar
te stellen om te kunnen starten met de voorbereiding van het GBP 2021-2025 en deze
lasten op te nemen in het tarief van de Afvalstoffenheffing 2022;
3. Kennis te nemen van de in het GBP 2021-2025 opgenomen investeringen voor de
uitvoering van het plan;
4. De financiële effecten van het GBP 2021-2025 vanaf 2022 op te nemen in het tarief van de
Afvalstoffenheffing 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Toezeggingen

Titel
Relatie inzamelfrequentie met het percentage gft in het restafval
00:29:59 - 00:32:07 - P. Vermast
00:32:08 - 00:34:21 - R.E. van der Schans
00:34:28 - 00:38:39 - R.J. Siepel
00:38:45 - 00:39:21 - R.E. van der Schans
00:39:21 - 00:39:22 - P. Vermast
00:39:32 - 00:40:08 - S. Haarhuis-Veldman
00:40:18 - 00:41:00 - R.J. Siepel
00:41:00 - 00:41:00 - P. Vermast
00:41:02 - 00:41:07 - R.J. Siepel
00:41:07 - 00:41:18 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:41:18 - 00:41:37 - R.J. Siepel
00:41:37 - 00:42:00 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:42:00 - 00:42:01 - P. Vermast
00:42:04 - 00:42:40 - R.J. Siepel
00:42:40 - 00:42:40 - P. Vermast
00:42:40 - 00:42:43 - R.J. Siepel
00:42:43 - 00:42:46 - P. Vermast
00:42:50 - 00:42:51 - R.J. Siepel
00:42:51 - 00:42:53 - P. Vermast
00:42:53 - 00:43:38 - R.J. Siepel
00:43:38 - 00:43:38 - P. Vermast
00:43:46 - 00:44:11 - S. Haarhuis-Veldman
00:44:11 - 00:44:55 - R.J. Siepel
00:45:03 - 00:46:56 - J.F. Bongers
00:46:59 - 00:47:02 - P. Vermast
00:47:04 - 00:47:54 - R.J. Siepel
00:48:34 - 00:48:48 - J.F. Bongers
00:49:06 - 00:50:01 - R.J. Siepel
00:50:06 - 00:51:50 - Ambtelijke Ondersteuning
00:51:50 - 00:51:53 - P. Vermast
00:52:00 - 00:52:31 - J.F. Bongers
00:52:32 - 00:52:34 - P. Vermast
00:52:35 - 00:52:59 - R.J. Siepel
00:52:59 - 00:53:13 - P. Vermast
00:53:13 - 00:53:42 - R.J. Siepel
00:53:42 - 00:53:43 - P. Vermast
00:53:52 - 00:55:11 - D. van Baal
00:55:12 - 00:55:13 - P. Vermast
00:55:19 - 00:56:45 - R.J. Siepel
00:56:45 - 00:56:46 - P. Vermast
00:56:46 - 00:56:47 - D. Ekkel
00:56:47 - 00:56:47 - P. Vermast
00:56:47 - 00:57:00 - D. Ekkel
00:57:00 - 00:57:41 - R.J. Siepel
00:57:41 - 00:57:43 - P. Vermast
00:57:43 - 00:58:16 - R.J. Siepel
00:58:17 - 00:58:24 - P. Vermast
00:58:26 - 00:59:20 - F. Rietveld
00:59:21 - 00:59:22 - P. Vermast
00:59:23 - 01:00:27 - R.J. Siepel
01:00:29 - 01:00:31 - P. Vermast
01:00:32 - 01:00:48 - F. Rietveld
01:00:50 - 01:00:51 - P. Vermast
01:00:51 - 01:01:43 - R.J. Siepel
01:01:44 - 01:01:45 - P. Vermast
01:01:48 - 01:02:01 - F. Rietveld
01:02:02 - 01:02:16 - R.J. Siepel
01:02:16 - 01:02:19 - P. Vermast
01:02:20 - 01:02:34 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:02:34 - 01:02:35 - R.J. Siepel
01:02:36 - 01:05:08 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:05:08 - 01:05:08 - P. Vermast
01:05:08 - 01:06:37 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:06:37 - 01:06:51 - P. Vermast
01:06:51 - 01:07:18 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:07:18 - 01:07:19 - P. Vermast
01:07:33 - 01:09:16 - R.J. Siepel
01:09:16 - 01:09:18 - P. Vermast
01:09:18 - 01:09:18 - R.J. Siepel
01:09:18 - 01:09:26 - P. Vermast
01:09:26 - 01:10:50 - R.J. Siepel
01:10:50 - 01:10:52 - P. Vermast
01:10:53 - 01:11:09 - R.J. Siepel
01:11:09 - 01:11:37 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:11:40 - 01:12:53 - R.J. Siepel
01:12:53 - 01:13:14 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:13:14 - 01:13:15 - P. Vermast
01:13:15 - 01:13:16 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:13:33 - 01:14:27 - H.R. de Groot
01:14:27 - 01:14:31 - P. Vermast
01:14:31 - 01:14:50 - H.R. de Groot
01:14:50 - 01:15:59 - R.J. Siepel
01:16:00 - 01:16:01 - H.R. de Groot
01:16:01 - 01:16:01 - P. Vermast
01:16:11 - 01:17:35 - D. Ekkel
01:17:35 - 01:17:41 - P. Vermast
01:17:42 - 01:19:14 - R.J. Siepel
01:19:54 - 01:20:27 - R.E. van der Schans
01:20:30 - 01:21:27 - S. Haarhuis-Veldman
01:21:33 - 01:21:49 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:21:50 - 01:21:51 - P. Vermast
01:21:52 - 01:21:55 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:21:57 - 01:21:57 - P. Vermast
01:21:58 - 01:22:19 - S. Haarhuis-Veldman
01:22:19 - 01:22:27 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:22:27 - 01:22:30 - P. Vermast
01:22:43 - 01:22:46 - S. Haarhuis-Veldman
01:22:50 - 01:24:25 - J.F. Bongers
01:24:26 - 01:24:26 - P. Vermast
01:24:29 - 01:25:09 - D. van Baal
01:25:11 - 01:25:24 - F. Rietveld
01:25:25 - 01:25:26 - P. Vermast
01:25:28 - 01:28:27 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:28:29 - 01:28:32 - P. Vermast
01:28:34 - 01:29:01 - H.R. de Groot
01:29:02 - 01:29:15 - P. Vermast
01:29:15 - 01:29:36 - D. Ekkel
01:29:36 - 01:29:38 - P. Vermast
01:29:38 - 01:34:44 - D. Ekkel
01:34:52 - 01:37:12 - R.E. van der Schans
01:37:12 - 01:37:12 - P. Vermast
01:37:16 - 01:38:12 - D. Ekkel
01:38:17 - 01:38:53 - R.E. van der Schans
01:38:55 - 01:39:41 - P. Vermast
01:40:29 - 01:40:38 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:44:17 - 01:44:19 - R. Raterink
01:44:25 - 01:44:26 - R.E. van der Schans
01:44:30 - 01:44:40 - R. Raterink

De raad wordt voorgesteld:
1. De richtlijnen (bijlage 1) voor de herontwikkeling van de Flevomanege Dronten (Wonen
aan De Zuid) vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Aanmeldingen spreekrecht:
- de heer J. Amsing

Toezeggingen

Titel
Mogelijkheden zelfbewoningsplicht en een antispeculatie beding
01:46:23 - 01:46:26 - P. Vermast
01:54:06 - 01:54:54 - R. Raterink
01:54:54 - 01:55:02 - P. Vermast
01:55:02 - 01:55:13 - R. Raterink
01:55:14 - 01:55:23 - P. Vermast
01:56:03 - 01:56:50 - H.R. de Groot
01:56:51 - 01:56:55 - P. Vermast
01:56:56 - 01:57:27 - R.J. Siepel
01:57:27 - 01:57:27 - P. Vermast
01:57:30 - 01:58:12 - Ambtelijke Ondersteuning
01:58:12 - 01:58:13 - P. Vermast
01:58:13 - 01:58:14 - H.R. de Groot
01:58:14 - 01:58:15 - P. Vermast
01:58:15 - 01:58:24 - H.R. de Groot
01:58:26 - 01:58:40 - R.J. Siepel
01:58:41 - 01:58:42 - P. Vermast
01:58:43 - 01:58:56 - S.J. Lap
01:58:58 - 01:59:01 - P. Vermast
01:59:02 - 01:59:28 - R.J. Siepel
01:59:29 - 01:59:33 - P. Vermast
01:59:34 - 02:03:33 - S.J. Lap
02:03:34 - 02:03:39 - P. Vermast
02:03:40 - 02:06:47 - R.J. Siepel
02:06:47 - 02:06:52 - P. Vermast
02:06:52 - 02:07:35 - R.J. Siepel
02:07:35 - 02:07:44 - P. Vermast
02:07:44 - 02:10:31 - R.J. Siepel
02:10:31 - 02:11:18 - S.J. Lap
02:11:25 - 02:13:14 - R.J. Siepel
02:13:14 - 02:13:25 - P. Vermast
02:13:37 - 02:15:33 - P. Duvekot
02:15:36 - 02:15:38 - P. Vermast
02:15:41 - 02:16:45 - R.J. Siepel
02:16:45 - 02:16:45 - P. Vermast
02:16:47 - 02:16:47 - R.J. Siepel
02:16:47 - 02:16:49 - P. Vermast
02:16:49 - 02:17:41 - R.J. Siepel
02:17:41 - 02:17:44 - P. Vermast
02:17:44 - 02:17:59 - R.J. Siepel
02:17:59 - 02:18:13 - S.J. Lap
02:18:14 - 02:19:02 - R.J. Siepel
02:19:02 - 02:19:10 - P. Vermast
02:19:10 - 02:19:55 - R.J. Siepel
02:19:56 - 02:19:58 - P. Vermast
02:20:00 - 02:20:39 - P. Duvekot
02:20:39 - 02:20:40 - P. Vermast
02:20:43 - 02:21:58 - R.J. Siepel
02:22:05 - 02:22:14 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:22:14 - 02:22:19 - P. Vermast
02:22:19 - 02:24:35 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:24:35 - 02:24:40 - P. Vermast
02:24:40 - 02:25:51 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:25:51 - 02:25:57 - P. Vermast
02:25:59 - 02:26:45 - R.J. Siepel
02:26:45 - 02:26:48 - P. Vermast
02:26:55 - 02:27:49 - S. Haarhuis-Veldman
02:27:56 - 02:30:00 - R.J. Siepel
02:30:05 - 02:31:08 - D. van Baal
02:31:09 - 02:31:10 - P. Vermast
02:31:14 - 02:32:53 - R.J. Siepel
02:32:53 - 02:32:54 - P. Vermast
02:32:54 - 02:32:56 - R.J. Siepel
02:32:56 - 02:32:57 - P. Vermast
02:32:57 - 02:33:00 - R.J. Siepel
02:33:00 - 02:33:20 - S.J. Lap
02:33:20 - 02:33:21 - P. Vermast
02:33:24 - 02:34:47 - R.J. Siepel
02:34:56 - 02:35:01 - D. van Baal
02:35:09 - 02:35:12 - R. Raterink
02:35:12 - 02:35:21 - P. Vermast
02:35:21 - 02:36:45 - R. Raterink
02:36:46 - 02:36:47 - P. Vermast
02:36:51 - 02:37:45 - R.J. Siepel
02:37:45 - 02:37:49 - P. Vermast
02:37:50 - 02:38:55 - R.E. van der Schans
02:38:55 - 02:39:00 - P. Vermast
02:39:00 - 02:40:15 - R.E. van der Schans
02:40:15 - 02:40:23 - P. Vermast
02:40:23 - 02:40:30 - R.E. van der Schans
02:40:30 - 02:40:31 - P. Vermast
02:40:35 - 02:42:27 - R.J. Siepel
02:42:28 - 02:42:46 - P. Vermast
02:42:47 - 02:44:36 - R.E. van der Schans
02:44:36 - 02:44:36 - P. Vermast
02:44:38 - 02:45:20 - S.J. Lap
02:45:21 - 02:45:22 - P. Vermast
02:45:23 - 02:45:33 - R.E. van der Schans
02:45:33 - 02:45:34 - P. Vermast
02:45:35 - 02:45:36 - R.E. van der Schans
02:45:36 - 02:45:37 - P. Vermast
02:45:38 - 02:46:35 - R. Raterink
02:46:36 - 02:46:45 - P. Vermast
02:46:46 - 02:47:27 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:47:28 - 02:47:29 - P. Vermast
02:47:30 - 02:47:34 - S.J. Lap
02:47:34 - 02:47:36 - P. Vermast
02:47:36 - 02:47:45 - S.J. Lap
02:47:46 - 02:48:43 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:48:44 - 02:48:49 - P. Vermast
02:48:50 - 02:49:00 - P. Duvekot
02:49:00 - 02:49:02 - P. Vermast
02:49:02 - 02:50:07 - P. Duvekot
02:50:08 - 02:50:13 - P. Vermast
02:50:14 - 02:52:04 - S.J. Lap
02:52:04 - 02:52:07 - P. Vermast
02:52:07 - 02:52:07 - S.J. Lap
02:52:50 - 02:52:57 - P. Vermast
02:52:57 - 02:53:29 - S.J. Lap
02:53:29 - 02:53:30 - P. Vermast
02:53:34 - 02:53:38 - D. van Baal
02:53:38 - 02:53:40 - P. Vermast
02:53:40 - 02:55:05 - D. van Baal
02:55:05 - 02:55:05 - P. Vermast
02:55:09 - 02:56:09 - R. Raterink
02:56:09 - 02:56:16 - P. Vermast
02:56:16 - 02:56:28 - R. Raterink
02:56:29 - 02:56:33 - P. Vermast
02:56:37 - 02:57:26 - R.E. van der Schans
02:57:26 - 02:57:27 - P. Vermast
02:57:27 - 02:57:27 - S.J. Lap
02:57:27 - 02:57:31 - P. Vermast
02:57:31 - 02:57:37 - S.J. Lap
02:57:41 - 02:57:43 - P. Vermast
02:57:43 - 02:57:44 - R.E. van der Schans
02:57:46 - 02:57:51 - P. Vermast
02:57:52 - 02:59:01 - S. Haarhuis-Veldman
02:59:06 - 03:00:21 - H.R. de Groot
03:00:22 - 03:00:47 - P. Vermast
03:00:54 - 03:01:02 - R.J. Siepel
03:01:42 - 03:01:43 - D. van Baal
03:01:48 - 03:01:48 - J.N. Ammerlaan
03:05:36 - 03:07:24 - P. Vermast

De raad wordt voorgesteld:
1. Het beleid voor de kwaliteitsniveaus van de gemeentelijke wegen, zoals door de
gemeenteraad vastgesteld in het Beheerplan wegen 2016-2020, te handhaven;
2. De rehabilitatie van de Rietweg uit te voeren in 2022;
3. Het beheerplan Wegen 2021-2025 vast te stellen;
4. Voor de uitvoering van het beheerplan wegen 2021-2025 de financiële middelen ter
beschikking te stellen door middel van het vaststellen van de bijgevoegde
begrotingswijziging;
5. Voor de rehabilitaties en bermversteviging in de periode 2021 kredietinvesteringen ter
beschikking te stellen, zoals opgenomen in het beheerplan;

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

03:07:25 - 03:08:35 - R. Raterink
03:08:36 - 03:08:43 - P. Vermast
03:08:43 - 03:09:06 - R.J. Siepel
03:09:12 - 03:09:17 - R. Raterink
03:09:19 - 03:09:53 - R.J. Siepel
03:09:54 - 03:10:08 - P. Vermast
03:10:09 - 03:11:02 - J.N. Ammerlaan
03:11:05 - 03:12:02 - R.J. Siepel
03:12:04 - 03:12:06 - P. Vermast
03:12:07 - 03:13:19 - W.A. Wever
03:13:28 - 03:15:30 - R.J. Siepel
03:15:35 - 03:15:58 - Ambtelijke Ondersteuning
03:15:58 - 03:16:00 - P. Vermast
03:16:07 - 03:19:09 - A. Bleijenberg
03:19:13 - 03:20:03 - R.J. Siepel
03:20:03 - 03:20:06 - P. Vermast
03:20:10 - 03:21:21 - F. Rietveld
03:21:30 - 03:22:01 - R.J. Siepel
03:22:10 - 03:22:52 - I. Paalman
03:22:53 - 03:22:55 - R.J. Siepel
03:22:55 - 03:22:56 - P. Vermast
03:22:56 - 03:23:24 - R.J. Siepel
03:23:31 - 03:25:17 - L. Schuiling
03:25:17 - 03:25:18 - P. Vermast
03:25:19 - 03:26:53 - R.J. Siepel
03:26:54 - 03:26:57 - P. Vermast
03:26:59 - 03:27:03 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:27:03 - 03:27:04 - P. Vermast
03:27:21 - 03:29:30 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:29:30 - 03:29:33 - P. Vermast
03:29:33 - 03:29:34 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:29:34 - 03:29:34 - P. Vermast
03:29:34 - 03:30:11 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:30:11 - 03:30:12 - A. Bleijenberg
03:30:17 - 03:30:56 - J.N. Ammerlaan
03:30:57 - 03:31:00 - P. Vermast
03:31:03 - 03:31:26 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:31:26 - 03:31:27 - P. Vermast
03:31:27 - 03:32:06 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:32:12 - 03:34:24 - W.A. Wever
03:34:30 - 03:34:56 - J.N. Ammerlaan
03:34:56 - 03:35:00 - P. Vermast
03:35:02 - 03:36:55 - L. Schuiling
03:37:06 - 03:37:14 - A. Bleijenberg
03:37:14 - 03:37:16 - P. Vermast
03:37:16 - 03:37:16 - A. Bleijenberg
03:37:18 - 03:37:25 - P. Vermast
03:37:26 - 03:37:27 - I. Paalman
03:37:27 - 03:37:41 - R. Raterink
03:37:42 - 03:37:47 - P. Vermast
03:37:48 - 03:38:25 - I. Paalman
03:39:23 - 03:39:41 - F. Rietveld
03:40:07 - 03:40:08 - J.N. Ammerlaan

In de raadsconsultatie leggen wij een aantal vragen aan u voor.
1. Kunt u zich vinden in de uitgangspunten?
2. Missen er volgens u nog regionale uitgangspunten?
3. Wat vindt u belangrijk in de regionale samenwerking en in de aansluiting met het
lokale beleid?

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

Behandeling:
Introductie voorzitter
Eerste ronde langs de fracties, geven reactie op de consultatiepunten
Reactie college
Indien nodig tweede ronde langs de fracties
Afronding

03:42:12 - 03:43:39 - P. Vermast
03:43:40 - 03:46:00 - E.N. Sjoers
03:46:01 - 03:46:07 - P. Vermast
03:46:20 - 03:48:16 - P. Duvekot
03:48:17 - 03:48:25 - P. Vermast
03:48:26 - 03:51:48 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:51:54 - 03:52:28 - D. van Baal
03:52:30 - 03:52:32 - P. Vermast
03:52:33 - 03:55:28 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
03:55:29 - 03:55:39 - P. Vermast
03:55:41 - 04:01:57 - S.H.S. Stoop-Aszink
04:01:58 - 04:02:00 - P. Vermast
04:02:01 - 04:07:24 - F.M. Hotting-Niewold
04:07:24 - 04:07:29 - P. Vermast
04:07:29 - 04:07:33 - F.M. Hotting-Niewold
04:07:33 - 04:09:22 - C.J.M. Dorenbos-Boonman
04:09:37 - 04:11:12 - P. van Bergen
04:11:12 - 04:11:25 - S.H.S. Stoop-Aszink
04:11:26 - 04:24:35 - P. van Bergen
04:24:35 - 04:24:35 - P. Vermast
04:24:39 - 04:27:57 - Ambtelijke Ondersteuning
04:28:00 - 04:28:18 - C.J.M. Dorenbos-Boonman
04:28:19 - 04:29:10 - Ambtelijke Ondersteuning
04:29:10 - 04:29:10 - P. Vermast
04:29:17 - 04:29:28 - C.J.M. Dorenbos-Boonman
04:29:31 - 04:30:03 - Ambtelijke Ondersteuning
04:30:03 - 04:30:05 - P. Vermast
04:30:09 - 04:31:08 - F.M. Hotting-Niewold
04:31:08 - 04:31:08 - P. Vermast
04:31:14 - 04:31:55 - P. van Bergen
04:31:57 - 04:32:42 - Ambtelijke Ondersteuning
04:32:47 - 04:33:33 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
04:33:35 - 04:33:39 - P. Vermast
04:33:40 - 04:34:32 - Ambtelijke Ondersteuning
04:34:32 - 04:34:59 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
04:35:01 - 04:35:04 - Ambtelijke Ondersteuning
04:35:04 - 04:35:12 - P. Vermast
04:35:31 - 04:36:32 - S.H.S. Stoop-Aszink
04:36:35 - 04:36:59 - P. van Bergen

De raad wordt voorgesteld:
1. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie "Rikken-De Noord" (plannummer 128), met
bijbehorende financiële paragraaf, vast te stellen;
2. Het verwachte positieve grondexploitatieresultaat en tussentijdse winstnemingen conform
BBV-regels te storten in de reserve Hanzekwartier;
3. De grondexploitatie op te nemen en te verwerken in de jaarrekening 2021 en perspectiefnota
2022.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De geheime grondexploitatie "Rikken-De Noord" (plannummer 128), met bijbehorende financiële paragraaf ligt ter inzage bij de Griffie.
Om de stukken in te zien kan een afspraak met de griffie gemaakt worden.

04:37:38 - 04:37:46 - F.M. Hotting-Niewold
04:37:46 - 04:37:48 - P. Vermast
04:37:48 - 04:37:53 - F.M. Hotting-Niewold

De raad wordt voorgesteld:
I. Het Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2020 vast te stellen;
II. Dat het college de toezichtinformatie over Ruimtelijke Ordening 2020 in een brief
aanbiedt aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken van 2020 van Veiligheidsregio Flevoland.
2. Conform bijgevoegde zienswijzebrief in te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting
2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Flevoland.
3. (Nog) geen financiële mutaties te verwerken op basis van de Ontwerp Programmabegroting
in afwachting van de doorwerking van de uitspraak van de geschillencommissie.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben