Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 2 september 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
R. de Maaijer
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.
Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream te volgen. Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:19:40 - 00:19:41 - I.A. Korting
00:23:15 - 00:23:16 - R. Maaijer

De commissie wordt gevraagd de korte verslagen van de vergaderingen van 7 juni, 24 juni en 8 juli vast te stellen.

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.

1. Actuele vragen van PvdA en SP over noodopvang Afghanistan.

00:25:27 - 00:26:24 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:26:24 - 00:26:29 - R. Maaijer
00:26:29 - 00:32:23 - P. van Bergen
00:32:23 - 00:32:24 - R. Maaijer
00:32:30 - 00:33:17 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:33:18 - 00:33:19 - R. Maaijer
00:33:19 - 00:33:39 - P. van Bergen
00:33:39 - 00:33:40 - R. Maaijer
00:33:40 - 00:33:43 - P. van Bergen
00:33:43 - 00:33:48 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:33:49 - 00:34:17 - P. van Bergen
00:34:25 - 00:35:03 - P. Duvekot
00:35:04 - 00:35:15 - R. Maaijer

De raad wordt voorgesteld:
Dorpsvisie Swifterbant, Droombeeld Swifterbant 2030, vast te stellen.

Algemene informatie is eveneens te vinden op: https://www.dronten.nl/swifterbant/

Portefeuillehouder: wethouder Korting

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Toezeggingen

Titel
Gevolgen corona eenzaamheid en senioren meenemen in raadsinformatiebrief
00:36:24 - 00:37:48 - R. Maaijer
00:37:49 - 00:37:53 - P. Duvekot
00:37:53 - 00:37:55 - R. Maaijer
00:37:55 - 00:38:01 - P. Duvekot
00:38:02 - 00:38:06 - R. Maaijer
00:38:07 - 00:38:12 - R.E. van der Schans
00:38:14 - 00:38:20 - R. Maaijer
00:38:22 - 00:39:41 - B.P. Zuurendonk
00:39:41 - 00:39:53 - R. Maaijer
00:39:53 - 00:41:07 - B.P. Zuurendonk
00:41:07 - 00:41:13 - R. Maaijer
00:41:17 - 00:43:27 - B.P. Zuurendonk
00:43:28 - 00:43:36 - R. Maaijer
00:43:36 - 00:44:27 - B.P. Zuurendonk
00:44:27 - 00:45:05 - Ambtelijke Ondersteuning
00:45:06 - 00:45:17 - R. Maaijer
00:45:35 - 00:46:11 - D. van Baal
00:46:11 - 00:46:14 - R. Maaijer
00:46:15 - 00:47:03 - I.A. Korting
00:47:04 - 00:47:13 - R. Maaijer
00:47:14 - 00:48:33 - J.N. Ammerlaan
00:48:34 - 00:48:39 - R. Maaijer
00:48:40 - 00:49:41 - Ambtelijke Ondersteuning
00:49:41 - 00:49:42 - R. Maaijer
00:49:42 - 00:50:18 - Ambtelijke Ondersteuning
00:50:18 - 00:50:20 - R. Maaijer
00:50:20 - 00:50:55 - I.A. Korting
00:50:56 - 00:51:00 - R. Maaijer
00:51:01 - 00:51:38 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:51:40 - 00:51:41 - R. Maaijer
00:51:45 - 00:51:48 - I.A. Korting
00:51:48 - 00:51:49 - R. Maaijer
00:51:49 - 00:53:04 - I.A. Korting
00:53:05 - 00:53:08 - R. Maaijer
00:53:09 - 00:53:45 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:53:46 - 00:53:46 - R. Maaijer
00:53:49 - 00:55:58 - I.A. Korting
00:55:59 - 00:56:04 - R. Maaijer
00:56:05 - 00:57:01 - F.M. Hotting-Niewold
00:57:02 - 00:57:03 - I.A. Korting
00:57:03 - 00:57:08 - R. Maaijer
00:57:08 - 00:58:24 - I.A. Korting
00:58:32 - 00:58:40 - F.M. Hotting-Niewold
00:58:44 - 01:01:37 - W.A. Wever
01:01:40 - 01:04:36 - I.A. Korting
01:04:37 - 01:04:57 - R. Maaijer
01:04:58 - 01:06:14 - P. Duvekot
01:06:14 - 01:06:19 - R. Maaijer
01:06:20 - 01:08:06 - R.E. van der Schans
01:08:07 - 01:08:16 - R. Maaijer
01:08:17 - 01:09:52 - I.A. Korting
01:09:52 - 01:09:58 - R. Maaijer
01:10:04 - 01:10:13 - B.P. Zuurendonk
01:10:13 - 01:10:16 - R. Maaijer
01:10:16 - 01:10:34 - B.P. Zuurendonk
01:10:35 - 01:10:42 - R. Maaijer
01:10:43 - 01:11:09 - D. van Baal
01:11:10 - 01:11:15 - R. Maaijer
01:11:16 - 01:11:41 - J.N. Ammerlaan
01:11:42 - 01:11:45 - R. Maaijer
01:11:47 - 01:14:56 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:14:56 - 01:14:59 - R. Maaijer
01:14:59 - 01:16:25 - F.M. Hotting-Niewold
01:16:30 - 01:17:33 - W.A. Wever
01:17:34 - 01:17:58 - R. Maaijer

De raad wordt voorgesteld:
overeenkomstig artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet, geen zienswijze of bezwaar in te dienen tegen de oprichting van Stichting Dronten Marketing.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Toezeggingen

Titel
Meer smart geformuleerde doelstellingen in jaarplan 2022
01:18:20 - 01:18:22 - Ambtelijke Ondersteuning
01:20:34 - 01:21:45 - R. Maaijer
01:21:47 - 01:21:53 - J.F. Bongers
01:21:53 - 01:21:55 - R. Maaijer
01:21:55 - 01:23:40 - J.F. Bongers
01:23:40 - 01:23:42 - R. Maaijer
01:23:43 - 01:24:36 - J.P. Gebben
01:24:36 - 01:24:41 - R. Maaijer
01:24:41 - 01:24:43 - J.P. Gebben
01:24:43 - 01:25:16 - J.F. Bongers
01:25:16 - 01:25:17 - R. Maaijer
01:25:35 - 01:27:59 - J.P. Gebben
01:28:00 - 01:28:01 - R. Maaijer
01:28:03 - 01:28:47 - J.F. Bongers
01:28:47 - 01:28:47 - J.P. Gebben
01:29:23 - 01:29:29 - R. Maaijer
01:29:30 - 01:30:55 - R. Raterink
01:30:55 - 01:30:58 - R. Maaijer
01:30:58 - 01:31:01 - R. Raterink
01:31:03 - 01:32:34 - J.P. Gebben
01:32:35 - 01:32:38 - R. Maaijer
01:32:43 - 01:32:45 - F.M. Hotting-Niewold
01:32:46 - 01:32:51 - R. Maaijer
01:32:52 - 01:33:59 - B. Rook
01:34:02 - 01:34:02 - R. Maaijer
01:34:06 - 01:34:13 - J.P. Gebben
01:34:16 - 01:34:21 - R. Maaijer
01:34:21 - 01:34:26 - B.P. Zuurendonk
01:34:27 - 01:34:29 - R. Maaijer
01:34:31 - 01:35:34 - R.E. van der Schans
01:35:35 - 01:36:35 - J.P. Gebben
01:36:35 - 01:36:37 - R. Maaijer
01:36:37 - 01:37:28 - J.P. Gebben
01:37:29 - 01:37:31 - R. Maaijer
01:37:32 - 01:38:36 - R.E. van der Schans
01:38:36 - 01:38:36 - J.P. Gebben
01:39:14 - 01:39:18 - R. Maaijer
01:39:19 - 01:39:48 - F. Rietveld
01:40:00 - 01:40:44 - J.P. Gebben
01:40:45 - 01:40:49 - R. Maaijer
01:40:50 - 01:41:27 - D. van Baal
01:41:29 - 01:42:31 - J.P. Gebben
01:42:32 - 01:42:34 - R. Maaijer
01:42:36 - 01:42:43 - D. van Baal
01:42:44 - 01:43:09 - J.P. Gebben
01:43:10 - 01:43:10 - R. Maaijer
01:43:11 - 01:43:16 - J.P. Gebben
01:43:16 - 01:43:31 - R. Maaijer
01:43:31 - 01:44:20 - J.F. Bongers
01:44:21 - 01:44:23 - R. Maaijer
01:44:23 - 01:44:45 - R. Raterink
01:44:46 - 01:44:50 - R. Maaijer
01:44:52 - 01:45:47 - F.M. Hotting-Niewold
01:45:48 - 01:45:53 - R. Maaijer
01:45:55 - 01:46:04 - B. Rook
01:46:04 - 01:46:07 - R. Maaijer
01:46:08 - 01:46:46 - B.P. Zuurendonk
01:46:50 - 01:47:30 - R.E. van der Schans
01:47:31 - 01:47:34 - R. Maaijer
01:47:35 - 01:47:52 - F. Rietveld
01:47:52 - 01:47:54 - R. Maaijer
01:47:55 - 01:48:14 - D. van Baal
01:48:15 - 01:48:44 - R. Maaijer
01:49:01 - 01:49:01 - B.P. Zuurendonk
01:49:33 - 01:49:51 - F. Rietveld

De raad wordt voorgesteld:

  1. De beleidsnota nieuwe Wet inburgering ‘Inburgeren, Integreren en Participeren 2021 -
    2025', met nummer B21.001518, vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder van Bergen

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Toezeggingen

Titel
Verschaffen inzicht in geldstroom / Inzicht geven in de voortgang van de inburgeringstrajecten
01:59:42 - 02:00:59 - R. Maaijer
02:01:01 - 02:03:05 - F.M. Hotting-Niewold
02:03:05 - 02:03:05 - R. Maaijer
02:03:12 - 02:03:28 - P. van Bergen
02:03:28 - 02:03:30 - R. Maaijer
02:03:31 - 02:05:30 - Ambtelijke Ondersteuning
02:05:30 - 02:05:32 - R. Maaijer
02:05:33 - 02:06:00 - F.M. Hotting-Niewold
02:06:01 - 02:06:07 - R. Maaijer
02:06:09 - 02:06:11 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:06:16 - 02:06:37 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:06:38 - 02:06:41 - R. Maaijer
02:06:42 - 02:07:46 - D. van Baal
02:07:47 - 02:07:48 - R. Maaijer
02:07:49 - 02:08:56 - P. van Bergen
02:08:56 - 02:08:57 - D. van Baal
02:08:57 - 02:08:57 - R. Maaijer
02:08:57 - 02:09:24 - D. van Baal
02:09:26 - 02:09:27 - R. Maaijer
02:09:31 - 02:09:45 - P. van Bergen
02:09:46 - 02:09:47 - R. Maaijer
02:09:47 - 02:10:26 - Ambtelijke Ondersteuning
02:10:27 - 02:10:33 - R. Maaijer
02:10:35 - 02:11:26 - P. Duvekot
02:11:26 - 02:11:27 - R. Maaijer
02:11:27 - 02:12:30 - P. van Bergen
02:12:30 - 02:12:32 - R. Maaijer
02:12:32 - 02:13:00 - P. Duvekot
02:13:01 - 02:13:01 - R. Maaijer
02:13:02 - 02:13:41 - P. van Bergen
02:13:42 - 02:13:46 - R. Maaijer
02:13:47 - 02:17:51 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:17:51 - 02:17:52 - R. Maaijer
02:17:53 - 02:20:36 - P. van Bergen
02:20:37 - 02:20:40 - R. Maaijer
02:20:49 - 02:23:14 - L. Schuiling
02:23:22 - 02:24:25 - P. van Bergen
02:24:25 - 02:24:27 - R. Maaijer
02:24:27 - 02:24:28 - P. van Bergen
02:24:28 - 02:26:08 - Ambtelijke Ondersteuning
02:26:08 - 02:26:08 - R. Maaijer
02:26:10 - 02:26:56 - L. Schuiling
02:26:56 - 02:26:57 - R. Maaijer
02:26:59 - 02:29:13 - P. van Bergen
02:29:14 - 02:29:14 - R. Maaijer
02:29:16 - 02:31:06 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:31:14 - 02:31:35 - P. van Bergen
02:31:35 - 02:31:47 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:31:51 - 02:31:53 - R. Maaijer
02:31:56 - 02:33:06 - P. van Bergen
02:33:06 - 02:33:07 - R. Maaijer
02:33:16 - 02:33:41 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:33:41 - 02:33:43 - R. Maaijer
02:33:52 - 02:35:00 - L. Schuiling
02:35:00 - 02:35:00 - R. Maaijer
02:35:08 - 02:35:15 - P. van Bergen
02:35:21 - 02:38:53 - W.A. Wever
02:38:54 - 02:38:56 - R. Maaijer
02:38:56 - 02:40:12 - P. van Bergen
02:40:15 - 02:41:22 - W.A. Wever
02:41:22 - 02:41:22 - R. Maaijer
02:41:23 - 02:41:24 - W.A. Wever
02:41:24 - 02:42:19 - P. van Bergen
02:42:20 - 02:42:24 - R. Maaijer
02:42:26 - 02:42:28 - W.A. Wever
02:42:28 - 02:42:38 - R. Maaijer
02:42:39 - 02:43:44 - F.M. Hotting-Niewold
02:44:58 - 02:48:00 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:48:01 - 02:48:04 - R. Maaijer
02:48:04 - 02:50:50 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
02:50:53 - 02:51:21 - D. van Baal
02:51:22 - 02:51:23 - R. Maaijer
02:51:24 - 02:54:12 - P. Duvekot
02:54:13 - 02:54:15 - R. Maaijer
02:54:16 - 03:01:17 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:01:17 - 03:01:19 - R. Maaijer
03:01:19 - 03:01:19 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:01:20 - 03:01:25 - R. Maaijer
03:01:26 - 03:04:13 - L. Schuiling
03:04:13 - 03:04:14 - R. Maaijer
03:04:17 - 03:05:48 - W.A. Wever
03:05:49 - 03:06:17 - R. Maaijer
03:06:17 - 03:06:32 - P. van Bergen
03:06:32 - 03:06:33 - R. Maaijer
03:06:39 - 03:06:50 - L. Schuiling
03:06:51 - 03:07:08 - P. van Bergen
03:07:20 - 03:07:28 - R. Maaijer
03:07:28 - 03:07:29 - P. van Bergen
03:07:29 - 03:07:33 - R. Maaijer
03:07:33 - 03:08:30 - P. van Bergen
03:08:31 - 03:08:38 - R. Maaijer

In maart 2021 is in commissieverband door de ChristenUnie geopperd om in een aankomende commissie te evalueren hoe we nu omgaan met participatie, vanwege het feit dat ''ondanks het rekenkamerrapport en de visie er nog weleens wat haperingen lijken te zijn''. Daarvoor is bijgaand agenderingsverzoek ingediend.
Doel van bespreking: evalueren van het functioneren van participatie in onze gemeente en eventueel het bijstellen van de visie daarop.

Behandeling: twee termijnen

03:12:10 - 03:15:48 - F.M. Hotting-Niewold
03:15:56 - 03:17:20 - R. Raterink
03:17:20 - 03:17:22 - R. Maaijer
03:17:23 - 03:18:41 - B.P. Zuurendonk
03:18:44 - 03:19:39 - D. van Baal
03:19:40 - 03:19:41 - R. Maaijer
03:19:42 - 03:22:43 - L.L. Hillebregt-de Valk
03:22:46 - 03:24:26 - A. van Huffel-de Graaf
03:24:26 - 03:24:26 - R. Maaijer
03:24:29 - 03:24:31 - B.P. Zuurendonk
03:24:31 - 03:24:33 - R. Maaijer
03:24:33 - 03:25:34 - B.P. Zuurendonk
03:25:36 - 03:25:39 - R. Maaijer
03:25:39 - 03:26:12 - A. van Huffel-de Graaf
03:27:09 - 03:28:28 - C.J.M. Dorenbos-Boonman
03:28:29 - 03:28:33 - R. Maaijer
03:28:34 - 03:29:19 - F. Rietveld
03:29:20 - 03:29:28 - R. Maaijer
03:29:29 - 03:30:53 - F.M. Hotting-Niewold
03:30:53 - 03:30:58 - R. Maaijer
03:30:58 - 03:31:04 - F.M. Hotting-Niewold
03:31:04 - 03:31:05 - R. Maaijer
03:31:05 - 03:31:43 - F.M. Hotting-Niewold

De raad wordt voorgesteld:
I. In te stemmen met de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het 2e wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Flevoland 2017;
II. De voordelige financiële effecten (€ 842.000 in de periode 2021-2026) door het aanpassen van het ingroeimodel van 5 naar 7 jaar te verwerken in de
Voortgangsrapportage 2021.

Portefeuillehouder: burgemeester Gebben

De raad wordt voorgesteld:
1. Het verstrekken van een lening ad € 2.141.618 aan Alliander N.V. in de vorm van
een reverse converteerbare hybride obligatielening (aandeelhouders lening) te
autoriseren.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

De raad wordt voorgesteld:
Artikel 19, lid 5 van het Reglement van Orde van de raad 2017 en andere werkzaamheden
van de raad Dronten te laten vervallen.

De commissie wordt gevraagd om het korte verslag van het besloten deel van de vergadering van 24 juni vast te stellen. Deze ligt ter inzage bij de griffie en is ter vergadering beschikbaar.

Artikel 22 (leden 1 en 2) van de verordening op de raadscommissie(s) 2017 luidt:
"Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden ter inzage gelegd bij de commissiegriffier. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet
openbaar maken van het verslag."