Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering (Raadzaal) 2022-2026

donderdag 7 september 2023

19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:10:54 - 00:10:55 - P.A. Bentum
  00:12:20 - 00:14:54 - P.A. Bentum
 2. 2

  Doel van de bespreking:


  De gemeenteraad zo breed mogelijk informeren over alles wat komt kijken bij het bestaan van een coffeeshop in de gemeente. Wat zijn de gevolgen voor o.a. volksgezondheid, veiligheid, welbevinden van inwoners, verslavingsproblematiek, jongeren en onderwijs, etc?, zodat partijen onderbouwd kunnen besluiten voor of tegen het aanpassen van het huidige verbod te zijn.


  GroenLinks bereidt een motie voor, eventueel met partijen die zich daarbij willen aansluiten uiteraard, om het huidige beleid te herzien.


  Aanwezig zijn
  - Peter Baten en Gerard Helms, St. Columbus Harderwijk
  - Teie Salomons, verpleegkundig specialist GGZ
  - Tom Nauta, politieagent basisteam DNU
  - Edwin Bax, de ambassade Zwijndrecht


  Behandeling:
  - De voorzitter introduceert het onderwerp
  - Korte introductie door alle niet-raads- en collegeleden aan tafel
  - Ruimte voor vragen en gesprek onderling

  00:14:47 - 00:14:54 - P.A. Bentum
  00:17:31 - 00:17:32 - P.A. Bentum
  00:19:31 - 00:19:34 - P.A. Bentum
  00:21:46 - 00:21:48 - P.A. Bentum
  00:25:09 - 00:25:22 - P.A. Bentum
  00:25:24 - 00:26:05 - H.L. Hofmeijer-Boon
  00:26:09 - 00:26:30 - S.M. Nobel
  00:26:32 - 00:26:44 - P.A. Bentum
  00:26:48 - 00:27:18 - S.M. Nobel
  00:27:39 - 00:27:44 - S.M. Nobel
  00:27:56 - 00:27:57 - P.A. Bentum
  00:27:58 - 00:29:10 - H.L. Hofmeijer-Boon
  00:29:12 - 00:29:13 - P.A. Bentum
  00:29:15 - 00:33:06 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
  00:33:06 - 00:33:12 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
  00:34:36 - 00:34:38 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
  00:34:38 - 00:35:15 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
  00:37:58 - 00:40:21 - W.A. Wever
  00:40:22 - 00:40:24 - P.A. Bentum
  00:41:59 - 00:42:00 - P.A. Bentum
  00:42:01 - 00:42:51 - G.M.M. Stoker-Dol
  00:44:34 - 00:44:35 - P.A. Bentum
  00:44:36 - 00:45:32 - H.L. Hofmeijer-Boon
  00:45:32 - 00:45:46 - P.A. Bentum
  00:46:29 - 00:47:03 - I. Paalman
  00:48:24 - 00:48:25 - P.A. Bentum
  00:48:30 - 00:49:49 - J.A. Croes
  00:49:51 - 00:51:18 - W.A. Wever
  00:51:18 - 00:53:41 - W.A. Wever
  00:53:41 - 00:53:42 - P.A. Bentum
  00:53:45 - 00:55:19 - H.F. van Eijken
  00:55:20 - 00:56:16 - H.F. van Eijken
  00:56:16 - 00:56:17 - P.A. Bentum
  00:56:17 - 00:56:20 - H.F. van Eijken
  00:56:20 - 00:56:23 - P.A. Bentum
  00:56:23 - 00:56:24 - H.F. van Eijken
  00:56:24 - 00:56:50 - J.N. Ammerlaan
  00:58:30 - 00:58:32 - J.N. Ammerlaan
  00:58:32 - 00:58:33 - P.A. Bentum
  00:58:33 - 00:58:51 - J.N. Ammerlaan
  01:00:03 - 01:00:04 - J.H. Jonker
  01:00:04 - 01:00:05 - P.A. Bentum
  01:00:05 - 01:00:07 - J.H. Jonker
  01:01:08 - 01:01:09 - P.A. Bentum
  01:01:20 - 01:01:49 - G.M.M. Stoker-Dol
  01:06:52 - 01:07:10 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
  01:09:44 - 01:09:45 - P.A. Bentum
  01:12:21 - 01:12:22 - P.A. Bentum
  01:13:56 - 01:14:33 - I. Paalman
  01:14:33 - 01:15:52 - I. Paalman
  01:15:52 - 01:15:53 - P.A. Bentum
  01:15:54 - 01:17:25 - S.M. Nobel
  01:17:25 - 01:17:26 - P.A. Bentum
  01:17:26 - 01:19:03 - H.L. Hofmeijer-Boon
  01:19:36 - 01:19:37 - P.A. Bentum
  01:19:38 - 01:21:46 - L. Kramer
  01:21:47 - 01:22:59 - L. Kramer
  01:22:59 - 01:23:02 - L. Kramer
  01:23:02 - 01:23:03 - P.A. Bentum
  01:23:03 - 01:24:13 - L. Kramer
  01:24:13 - 01:24:14 - P.A. Bentum
  01:24:15 - 01:25:44 - J.H. Jonker
  01:25:45 - 01:25:47 - P.A. Bentum
  01:25:48 - 01:27:32 - W.A. Wever
  01:28:12 - 01:28:13 - P.A. Bentum
  01:28:14 - 01:28:15 - P.A. Bentum
  01:28:17 - 01:30:23 - H.F. van Eijken
  01:30:31 - 01:30:32 - I. Paalman
  01:30:32 - 01:30:33 - P.A. Bentum
  01:30:35 - 01:31:38 - I. Paalman
  01:31:38 - 01:32:29 - I. Paalman
  01:33:28 - 01:35:02 - P.A. Bentum
  01:35:02 - 01:35:31 - P.A. Bentum
  01:35:31 - 01:35:32 - P.A. Bentum
  01:35:33 - 01:36:02 - W.A. Wever
  01:36:02 - 01:36:05 - W.A. Wever
  01:36:05 - 01:36:09 - P.A. Bentum
  01:36:09 - 01:36:20 - W.A. Wever
  01:36:20 - 01:36:21 - P.A. Bentum
  01:36:21 - 01:36:23 - W.A. Wever
  01:36:23 - 01:36:26 - P.A. Bentum
  01:36:26 - 01:36:28 - W.A. Wever
  01:36:28 - 01:36:32 - P.A. Bentum
  01:36:32 - 01:37:15 - W.A. Wever
  01:37:17 - 01:38:57 - J.P. Gebben
  01:39:08 - 01:39:10 - P.A. Bentum
  01:39:13 - 01:39:41 - J.P. Gebben
  01:39:42 - 01:39:45 - P.A. Bentum
  01:39:45 - 01:40:31 - C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
  01:40:32 - 01:41:44 - J.P. Gebben
  01:41:44 - 01:41:46 - P.A. Bentum
  01:41:46 - 01:42:50 - S.M. Nobel
  01:42:52 - 01:43:14 - J.P. Gebben
  01:43:16 - 01:43:17 - P.A. Bentum
  01:43:35 - 01:43:53 - H.L. Hofmeijer-Boon
  01:43:54 - 01:44:23 - S.M. Nobel
  01:44:24 - 01:44:56 - P.A. Bentum
  01:58:00 - 01:58:04 - A. van Amerongen
  01:58:07 - 01:58:08 - A. van Amerongen
  01:58:09 - 01:58:11 - A. van Amerongen
  01:58:15 - 01:58:17 - A. van Amerongen
  01:59:24 - 02:01:12 - P.A. Bentum
 3. 3
  Schorsing
 4. 4

  Dit voorstel is eerder op 15 juni in een beeldvormende vergadering besproken. De conclusie van die behandeling was dat het voorstel nogmaals in een beeldvormende vergadering wordt geagendeerd. Deze behandeling is daarmee een vervolg op 15 juni.


  De raad wordt voorgesteld:
  1
  A) Kennis te nemen van het Strategisch maatschappelijk VastgoedPlan (SVP) met nummer 388141.
  B) Het toetsingskader (de 4 basisvragen) voor nieuwe investeringen in maatschappelijk vastgoed zoals beschreven in paragraaf 3.1 van het SVP vast te stellen, te weten;
  • Welk beleidsdoel faciliteert het vastgoed en is dit een kerntaak van de gemeente of niet?
  • Wat is de noodzaak voor het uitvoeren van de vastgoedingreep?
  • Welke mogelijkheden/alternatieven zijn er? En welke heeft de voorkeur?
  • Welke (financiële) consequenties kent het uitvoeren van de ingreep?


  2. Het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs met nummer 388201 vast te stellen


  Portefeuillehouder: Siert Jan Lap

  01:59:38 - 02:01:12 - P.A. Bentum
  02:01:13 - 02:01:44 - S.M. Nobel
  02:01:46 - 02:01:48 - P.A. Bentum
  02:01:50 - 02:01:54 - P.A. Bentum
  02:01:55 - 02:03:15 - H.R. de Groot
  02:03:56 - 02:03:57 - P.A. Bentum
  02:03:59 - 02:04:00 - P.A. Bentum
  02:04:01 - 02:05:25 - R. Yazir
  02:05:25 - 02:05:26 - P.A. Bentum
  02:05:28 - 02:07:28 - A. van Amerongen
  02:07:28 - 02:07:29 - P.A. Bentum
  02:07:30 - 02:07:34 - P.A. Bentum
  02:07:35 - 02:07:37 - P.A. Bentum
  02:07:39 - 02:09:02 - S.J. Lap
  02:09:02 - 02:09:04 - P.A. Bentum
  02:09:04 - 02:15:10 - S.J. Lap
  02:15:10 - 02:15:11 - P.A. Bentum
  02:15:11 - 02:15:46 - S.J. Lap
  02:15:46 - 02:15:47 - P.A. Bentum
  02:16:23 - 02:18:08 - S.J. Lap
  02:18:08 - 02:18:09 - P.A. Bentum
  02:18:09 - 02:20:03 - S.J. Lap
  02:20:03 - 02:20:04 - P.A. Bentum
  02:20:04 - 02:22:16 - S.J. Lap
  02:22:16 - 02:22:50 - H.R. de Groot
  02:22:52 - 02:23:33 - S.J. Lap
  02:23:35 - 02:24:04 - R.E. van der Schans
  02:24:05 - 02:24:08 - S.J. Lap
  02:24:08 - 02:24:09 - P.A. Bentum
  02:24:09 - 02:24:22 - S.J. Lap
  02:24:24 - 02:24:46 - R.E. van der Schans
  02:24:46 - 02:24:47 - P.A. Bentum
  02:24:47 - 02:25:04 - R. Raterink
  02:25:05 - 02:25:16 - R.E. van der Schans
  02:25:16 - 02:25:19 - P.A. Bentum
  02:25:31 - 02:25:32 - A. van Amerongen
  02:25:32 - 02:25:33 - P.A. Bentum
  02:25:33 - 02:25:35 - A. van Amerongen
  02:25:35 - 02:25:42 - H.R. de Groot
  02:25:44 - 02:25:45 - P.A. Bentum
  02:25:50 - 02:25:57 - A. van Amerongen
  02:25:57 - 02:26:04 - P.A. Bentum
  02:26:04 - 02:26:24 - A. van Amerongen
  02:26:28 - 02:28:50 - S.J. Lap
  02:28:50 - 02:29:16 - A. van Amerongen
  02:29:20 - 02:29:32 - P.A. Bentum
  02:29:32 - 02:30:27 - R. Raterink
  02:30:27 - 02:30:32 - R. Raterink
  02:30:32 - 02:30:58 - A. van Amerongen
  02:30:58 - 02:31:53 - R.E. van der Schans
  02:31:53 - 02:31:56 - P.A. Bentum
  02:32:05 - 02:32:37 - S.J. Lap
  02:32:37 - 02:32:41 - P.A. Bentum
  02:32:42 - 02:33:17 - W.A. Wever
  02:33:21 - 02:33:48 - R. Raterink
  02:33:48 - 02:34:08 - S.J. Lap
  02:34:11 - 02:34:47 - P.A. Bentum
 5. 5

  02:34:46 - 02:34:47 - P.A. Bentum