Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Raadzaal

Beeldvormende vergadering

donderdag 13 januari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
StarLeaf
Voorzitter
P.M.R. Duvekot
Toelichting

Dit is een digitale beeldvormende vergadering.
Als u (digitaal) wil meespreken op één van de onderstaande onderwerpen, kunt u zich uiterlijk woensdag 12 januari om 12.00 melden via griffie@dronten.nl.
De publieke tribune is gesloten, u kunt de vergadering via de stream volgen.

Vanwege een technische storing is de andere vergadering komen te vervallen. Het raadsvoorstel rekenkameronderzoek ICT wordt aangehouden. Het raadsvoorstel visie en actieplan biodiversiteit is aan deze agenda toegevoegd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt voorgesteld:

  1. Visie en actieplan biodiversiteit, nummer 130975, vast te stellen;
  2. In 2022, 2023 en 2024 incidenteel € 35.000,- per jaar beschikbaar te stellen, voor de
    uitvoering van Visie en actieplan biodiversiteit met nummer 130975;
  3. De bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15742) van het dienstjaar 2022 vast te
    stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- De voorzitter introduceert het onderwerp
- Korte voorstelronde door alle niet-raads en collegeleden aan tafel
- Indien nodig een ambtelijke toelichting van max. 15 minuten
- Ruimte voor vragen en gesprek onderling

De raad wordt voorgesteld:

  1. Het Preventie en Handhavingsplan Middelengebruik Gemeente Dronten 2022-2025, met het nummer 83511, vast te stellen.

Portefeuillehouders: Burgemeester Gebben en wethouder Korting

Behandeling:
- De voorzitter introduceert het onderwerp
- Korte voorstelronde door alle niet-raads en collegeleden aan tafel
- Indien nodig een ambtelijke toelichting van max. 15 minuten
- Ruimte voor vragen en gesprek onderling

De raad wordt voorgesteld:
1. De Procesnotitie Dronten Ontwikkelt (integrale visie - woningbouwopgave), met
nummer 130387, vast te stellen en het college opdracht te geven deze uit te voeren.

Portefeuillehouder: wethouder Veldhoen

Behandeling:
- De voorzitter introduceert het onderwerp
- Korte voorstelronde door alle niet-raads en collegeleden aan tafel
- Indien nodig een ambtelijke toelichting van max. 15 minuten
- Ruimte voor vragen en gesprek onderling