Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

woensdag 1 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
P.M.R. Duvekot
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.
Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream te volgen. Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen

Titel
Beheerplan buitensportaccommodaties.
00:11:52 - 00:11:52 - F. Rietveld
00:13:40 - 00:13:42 - E.M. Geldorp
00:14:51 - 00:15:03 - P. Duvekot
00:17:52 - 00:17:55 - J.F. Bongers
00:23:21 - 00:23:31 - P. Duvekot

De raad wordt voorgesteld:
1. De tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals
opgegeven in de Voortgangsrapportage 2021;
2. De volgende mutaties op reserves te verwerken met deze Voortgangsrapportage:
 Bestemmingsreserve Dierenweijde
    o Onttrekking - herinrichting Dierenweide € 466.000;
 Bestemmingsreserve Accomodatiebeleid
    o Onttrekking – Opknappen praktijkschool € 399.000;
    o Onttrekking - Herijking van het accomodatiebeleid € 50.000;
 Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021
    o Onttrekking - Subsidie Zuiderzeezwemmers € 2.010.
3. De volgende bijstellingen van investeringskredieten vast te stellen:
 Bijstelling investeringskrediet auto 26 € 27.750;
 Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant groeit € 250.000.
4. De Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
5. Kennis te nemen van de stand van de stelpost éénmalig onvoorzien

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Toezeggingen

Titel
Informatie project 'van Eiland naar Wijland'
Overbruggingsmaatregelen / impact COVID-19
Pioniersbarakken/dierenweide
Strekking motie monitoring en evaluatie meenemen bij vaststellen aanstaande accommodatiebeleidsplan
00:29:40 - 00:29:53 - P. Duvekot
00:29:55 - 00:31:50 - A. Van Amerongen
00:31:51 - 00:31:54 - P. Duvekot
00:31:56 - 00:31:58 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:32:05 - 00:32:07 - F. Rietveld
00:32:07 - 00:32:09 - P. Duvekot
00:32:11 - 00:32:18 - P.L.A. Vermast
00:32:18 - 00:32:19 - P. Duvekot
00:32:19 - 00:35:02 - P.L.A. Vermast
00:35:02 - 00:35:03 - P. Duvekot
00:35:04 - 00:35:32 - A. Van Amerongen
00:35:40 - 00:35:40 - P. Duvekot
00:35:40 - 00:36:56 - A. Van Amerongen
00:37:00 - 00:37:10 - P.L.A. Vermast
00:37:12 - 00:37:18 - A. Van Amerongen
00:37:18 - 00:37:21 - P. Duvekot
00:37:21 - 00:37:33 - A. Van Amerongen
00:37:33 - 00:37:33 - P. Duvekot
00:37:36 - 00:37:44 - J.F. Bongers
00:37:44 - 00:37:53 - P. Duvekot
00:37:53 - 00:37:57 - J.F. Bongers
00:38:01 - 00:39:46 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:39:50 - 00:40:42 - A. Van Amerongen
00:40:46 - 00:41:09 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:41:14 - 00:41:43 - A. Van Amerongen
00:41:43 - 00:41:53 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:41:54 - 00:41:55 - P. Duvekot
00:41:58 - 00:43:00 - I. Paalman
00:43:00 - 00:43:00 - P. Duvekot
00:43:02 - 00:43:24 - A. Van Amerongen
00:43:24 - 00:43:27 - P. Duvekot
00:43:28 - 00:43:31 - I. Paalman
00:43:31 - 00:43:36 - P. Duvekot
00:43:36 - 00:44:16 - I. Paalman
00:44:16 - 00:44:18 - P. Duvekot
00:44:22 - 00:44:28 - A. Van Amerongen
00:44:37 - 00:44:40 - P. Duvekot
00:44:42 - 00:45:26 - A. Van Amerongen
00:45:28 - 00:45:31 - P. Duvekot
00:45:31 - 00:45:31 - A. Van Amerongen
00:50:33 - 00:50:35 - P. Duvekot
00:51:01 - 00:52:03 - A. Van Amerongen
00:52:49 - 00:52:52 - P. Duvekot
00:52:52 - 00:53:23 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:53:23 - 00:53:23 - P. Duvekot
00:53:26 - 00:53:32 - F. Rietveld
00:53:32 - 00:53:33 - P. Duvekot
00:53:34 - 00:53:36 - P.L.A. Vermast
00:53:39 - 00:53:42 - J.F. Bongers
00:53:43 - 00:53:46 - P. Duvekot
00:53:46 - 00:53:52 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:53:52 - 00:54:01 - P. Duvekot

De raad wordt voorgesteld:

1. Het beleidsplan windfondsen vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Siepel

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om twee politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

00:57:25 - 00:57:52 - P. Duvekot
00:57:53 - 00:59:52 - T.J.G. Vullink
00:59:52 - 00:59:52 - P. Duvekot
01:00:13 - 01:02:12 - R.J. Siepel
01:02:13 - 01:02:17 - P. Duvekot
01:02:17 - 01:02:36 - T.J.G. Vullink
01:02:36 - 01:02:38 - P. Duvekot
01:02:40 - 01:03:12 - R.J. Siepel
01:03:12 - 01:03:15 - P. Duvekot
01:03:16 - 01:05:49 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:05:53 - 01:08:21 - R.J. Siepel
01:08:22 - 01:08:36 - P. Duvekot
01:08:37 - 01:08:52 - F. Rietveld
01:08:52 - 01:08:54 - P. Duvekot
01:08:56 - 01:09:55 - P.L.A. Vermast
01:09:56 - 01:09:56 - P. Duvekot
01:09:59 - 01:10:41 - R.J. Siepel
01:10:45 - 01:11:57 - J.F. Bongers
01:11:57 - 01:11:57 - P. Duvekot
01:12:00 - 01:13:45 - R.J. Siepel
01:13:46 - 01:13:46 - Ambtelijke Ondersteuning
01:13:46 - 01:13:47 - P. Duvekot
01:13:47 - 01:14:32 - Ambtelijke Ondersteuning
01:14:32 - 01:14:35 - P. Duvekot
01:14:35 - 01:14:40 - J.F. Bongers
01:14:40 - 01:14:47 - P. Duvekot
01:14:47 - 01:15:25 - J.F. Bongers
01:15:25 - 01:15:26 - P. Duvekot
01:15:26 - 01:15:38 - D. Ekkel
01:15:38 - 01:15:39 - P. Duvekot
01:15:55 - 01:16:05 - J.F. Bongers
01:16:05 - 01:16:06 - P. Duvekot
01:16:08 - 01:16:20 - R.J. Siepel
01:16:21 - 01:16:24 - P. Duvekot
01:16:25 - 01:17:15 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:17:19 - 01:17:44 - R.J. Siepel
01:17:44 - 01:17:46 - P. Duvekot
01:18:09 - 01:18:10 - R.J. Siepel
01:18:10 - 01:18:11 - P. Duvekot
01:18:13 - 01:18:43 - R.J. Siepel
01:18:44 - 01:18:55 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:18:56 - 01:18:56 - P. Duvekot
01:19:01 - 01:19:11 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:19:15 - 01:20:53 - D. Ekkel
01:20:54 - 01:20:54 - P. Duvekot
01:20:55 - 01:22:23 - R.J. Siepel
01:22:27 - 01:22:32 - P. Duvekot
01:22:33 - 01:23:54 - Ambtelijke Ondersteuning
01:23:54 - 01:23:56 - P. Duvekot
01:24:10 - 01:25:12 - D. Ekkel
01:25:12 - 01:25:14 - P. Duvekot
01:25:14 - 01:27:46 - D. Ekkel
01:28:06 - 01:28:25 - T.J.G. Vullink
01:28:26 - 01:28:26 - D. Ekkel
01:29:02 - 01:30:21 - J.F. Bongers
01:30:22 - 01:30:25 - D. Ekkel
01:30:25 - 01:31:03 - J.F. Bongers
01:31:04 - 01:31:04 - P. Duvekot
01:31:04 - 01:31:30 - D. Ekkel
01:31:31 - 01:31:34 - P. Duvekot
01:31:34 - 01:32:17 - P.L.A. Vermast
01:32:17 - 01:32:18 - P. Duvekot
01:32:23 - 01:33:33 - R.J. Siepel
01:33:33 - 01:33:34 - P. Duvekot
01:33:35 - 01:35:01 - Ambtelijke Ondersteuning
01:35:01 - 01:35:07 - P. Duvekot
01:35:10 - 01:35:25 - T.J.G. Vullink
01:35:31 - 01:36:11 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:36:13 - 01:37:26 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:37:26 - 01:37:27 - P. Duvekot
01:37:31 - 01:39:01 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:39:01 - 01:39:03 - P. Duvekot
01:39:06 - 01:39:42 - D. Ekkel
01:39:43 - 01:39:44 - P. Duvekot
01:39:45 - 01:40:48 - P.L.A. Vermast
01:40:50 - 01:40:53 - J.F. Bongers
01:40:53 - 01:40:57 - P. Duvekot
01:40:57 - 01:43:34 - J.F. Bongers
01:43:34 - 01:43:39 - P. Duvekot
01:43:40 - 01:45:45 - P.L.A. Vermast
01:45:54 - 01:45:59 - J.F. Bongers
01:46:23 - 01:46:43 - M.A. Witteveen-Rigterink
01:46:44 - 01:47:43 - D. Ekkel
01:47:44 - 01:47:48 - P. Duvekot
01:47:49 - 01:48:01 - T.J.G. Vullink
01:48:01 - 01:48:02 - P. Duvekot
01:48:03 - 01:48:11 - P.L.A. Vermast
01:48:11 - 01:48:11 - T.J.G. Vullink
01:48:13 - 01:48:13 - P. Duvekot
01:48:13 - 01:48:17 - T.J.G. Vullink
01:48:17 - 01:48:33 - P.L.A. Vermast
01:48:34 - 01:48:39 - P. Duvekot
01:48:40 - 01:48:59 - F. Rietveld
01:49:02 - 01:51:04 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:51:04 - 01:51:04 - P. Duvekot
01:51:08 - 01:51:54 - T.J.G. Vullink
01:51:55 - 01:51:55 - P. Duvekot
01:51:57 - 01:52:17 - P.L.A. Vermast
01:52:19 - 01:52:24 - T.J.G. Vullink
01:52:24 - 01:52:25 - P. Duvekot
01:52:25 - 01:52:27 - T.J.G. Vullink
01:52:27 - 01:52:28 - P. Duvekot
01:52:31 - 01:52:55 - J.F. Bongers
01:52:55 - 01:53:04 - P. Duvekot
01:53:07 - 01:53:50 - D. Ekkel
01:53:51 - 01:54:26 - P. Duvekot

De raad wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het verantwoordingsdocument ‘Renovatie Gemeentehuis Dronten’;
2. Vast te stellen dat is voldaan aan de kaders uit het programma van eisen, de
duurzaamheidsdoelen en participatie;
3. Het krediet af te sluiten en de financiële effecten op de kapitaallast te verwerken in de
eerstvolgende voortgangsrapportage.

Portefeuillehouder: wethouder R. Siepel

Behandeling:
Twee termijnen.

Toezeggingen

Titel
Renovatie Huis van de Gemeente
02:01:08 - 02:01:10 - P. Duvekot
02:02:57 - 02:08:00 - R. de Maaijer
02:08:00 - 02:08:00 - P. Duvekot
02:08:02 - 02:08:38 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:08:39 - 02:09:30 - R. de Maaijer
02:09:30 - 02:09:30 - P. Duvekot
02:09:32 - 02:09:32 - R. de Maaijer
02:09:33 - 02:09:34 - P. Duvekot
02:09:34 - 02:09:52 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:09:57 - 02:10:09 - R. de Maaijer
02:10:15 - 02:10:16 - P. Duvekot
02:10:17 - 02:12:34 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:12:34 - 02:12:36 - P. Duvekot
02:12:41 - 02:16:10 - S.J. Lap
02:16:15 - 02:16:21 - J.F. Bongers
02:16:21 - 02:16:22 - P. Duvekot
02:16:22 - 02:18:20 - J.F. Bongers
02:18:21 - 02:18:23 - P. Duvekot
02:18:25 - 02:19:24 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:19:24 - 02:19:25 - P. Duvekot
02:19:25 - 02:19:28 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:19:34 - 02:20:46 - M.A. Witteveen-Rigterink
02:20:47 - 02:20:50 - P. Duvekot
02:20:51 - 02:21:44 - F. Rietveld
02:21:49 - 02:31:15 - P.L.A. Vermast
02:31:16 - 02:31:23 - P. Duvekot
02:31:24 - 02:36:21 - R.J. Siepel
02:36:21 - 02:36:23 - P. Duvekot
02:36:23 - 02:37:35 - R.J. Siepel
02:37:35 - 02:37:36 - P. Duvekot
02:37:36 - 02:38:34 - R.J. Siepel
02:38:34 - 02:38:36 - P. Duvekot
02:38:36 - 02:39:11 - R.J. Siepel
02:39:11 - 02:39:14 - P. Duvekot
02:39:15 - 02:39:25 - R.J. Siepel
02:39:25 - 02:39:27 - P. Duvekot
02:39:27 - 02:39:27 - R.J. Siepel
02:39:27 - 02:39:56 - P. Duvekot
02:39:57 - 02:39:57 - R.J. Siepel
02:39:57 - 02:40:03 - P. Duvekot
02:40:03 - 02:46:46 - R.J. Siepel
02:46:46 - 02:46:54 - P. Duvekot
02:46:54 - 02:46:54 - R.J. Siepel
02:47:02 - 02:48:02 - P.L.A. Vermast
02:48:02 - 02:48:05 - P. Duvekot
02:48:05 - 02:49:02 - P.L.A. Vermast
02:49:03 - 02:49:09 - P. Duvekot
02:49:10 - 02:50:14 - J.F. Bongers
02:50:19 - 02:50:35 - F. Rietveld
02:50:37 - 02:52:54 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:52:54 - 02:52:54 - P. Duvekot
02:52:57 - 02:53:41 - R. de Maaijer
02:53:42 - 02:53:47 - P. Duvekot
02:53:47 - 02:55:23 - S.J. Lap
02:55:26 - 02:55:30 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:55:30 - 02:55:31 - P. Duvekot
02:55:31 - 02:56:58 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:56:58 - 02:57:04 - P. Duvekot
02:57:04 - 02:59:21 - R.J. Siepel
03:00:46 - 03:00:46 - P. Duvekot
03:00:46 - 03:01:13 - R.J. Siepel
03:01:13 - 03:01:13 - P. Duvekot
03:01:23 - 03:02:15 - R.J. Siepel
03:02:15 - 03:02:16 - P. Duvekot
03:02:16 - 03:02:16 - R.J. Siepel
03:02:16 - 03:02:17 - P. Duvekot
03:02:17 - 03:02:24 - R.J. Siepel
03:02:24 - 03:02:46 - R. de Maaijer
03:02:48 - 03:03:36 - J.F. Bongers
03:03:37 - 03:03:39 - P. Duvekot
03:03:40 - 03:04:05 - S.J. Lap
03:04:05 - 03:04:08 - P. Duvekot
03:04:09 - 03:06:52 - R.J. Siepel
03:07:17 - 03:07:24 - S.H.S. Stoop-Aszink
03:07:24 - 03:07:24 - P. Duvekot
03:07:29 - 03:07:37 - R.J. Siepel