Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Financieel

donderdag 4 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.P. Gebben
Toelichting

Dit betreft een fysieke vergadering. Op de publieke tribune wordt nog de anderhalve meter-maatregel gehanteerd, waardoor de capaciteit beperkt is. Publiek wordt verzocht de vergadering via de webcast te volgen. Indien u de vergadering in het gemeentehuis wil bijwonen, dient u zich aan te melden via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:19:34 - 00:19:39 - J.P. Gebben

1. ChristenUnie - testen voor toegang

00:20:38 - 00:22:27 - F.M. Hotting-Niewold
00:22:30 - 00:24:31 - I.A. Korting
00:24:35 - 00:24:50 - F.M. Hotting-Niewold
00:24:53 - 00:25:13 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:25:14 - 00:25:51 - J.P. Gebben

De raad wordt voorgesteld:
1. Op grond van artikel 25, tweede lid en artikel 86 van de Gemeentewet in samenhang
gelezen met artikel 10, tweede lid onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur,
de door het college de aan de u opgelegde geheimhouding ten aanzien van de
geheime ter inzage gelegde grondexploitaties, met besluitvorming in de raad van
december 2021, de Havenkade 2e fase (129), De Graafschap 2e fase (232) en
Dronten-West Centrum (015) en bijbehorende financiële paragrafen te bekrachtigen
tot na de aanbesteding van de benodigde civieltechnische werken;

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld:
1. De Programmabegroting 2022, nummer 51564, met de aangepaste recapitulatiestaat
en opgenomen paragrafen vast te stellen;
2. Per programma en pakket de mutaties en het nieuwe geraamde bedrag volgens de
pakketten vast te stellen om zo te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2022-
2025;
3. De investeringskredieten 2022 voor een bedrag van € 2.561.850 zoals opgenomen
in bijlage 5.1 uit de Programmabegroting 2022 beschikbaar te stellen;
4. Nieuw beleid vast te stellen zoals deze in de begroting is verwerkt voor de integrale
beleidsafweging.

Portefeuillehouder: gehele college

Op 28 oktober 2021 heeft het college een Addendum op de begroting aan de raad aangeboden, op basis daarvan is het concept raadsbesluit aangepast.

Voorstel van behandeling:
Eerste termijn:
- Algemene Beschouwingen: fracties houden hun politieke/algemene beschouwingen ten aanzien van de begroting en dienen/kondigen daarin zoveel als mogelijk eventuele amendementen en moties aan.
- Reactie college op Algemene Beschouwingen.

Tweede termijn:
- Onderling debat, nadruk op ingediende amendementen en moties.
- Reactie college op tweede termijn en ingediende amendementen en moties.

Stemmingen.

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
A1 - Amendement meerjarenraming ter kennisgeving aannemen
A2 - Amendement uitbreiding investeringskrediet MFC
A3 - Amendement stelpost armoedebeleid
A4 - Amendement SEA-groepen
A5 - Amendement terugdraaien voorgestelde maatregel bezetting receptie
A6 - Amendement terugdraaien lager onderhoudsniveau openbaar groen
A7 - Amendement terugdraaien lager onderhoudsniveau begraafplaats
A8 - Amendement maatregelen in houtskool

Moties

Titel
M1 - Motie aanleveren PC-stukken
M2 - Motie evaluatie zero based budgetting
M3 - Motie maatwerk zwembad De Alk en zwembad De Abelen
M4 - Motie schaken tegen eenzaamheid
M5 - Motie voortgang MFC Swifterbant

Toezeggingen

Titel
Minima-effectrapportage
Pas van Dronten
00:25:52 - 00:31:31 - R. de Maaijer
00:31:32 - 00:31:35 - J.P. Gebben
00:31:36 - 00:39:34 - S.J. Lap
00:39:35 - 00:39:39 - J.P. Gebben
00:39:39 - 00:45:30 - J.F. Bongers
00:45:32 - 00:45:36 - J.P. Gebben
00:45:38 - 00:50:41 - I. Paalman
00:50:41 - 00:50:44 - J.P. Gebben
00:50:45 - 00:57:11 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:57:11 - 00:57:12 - J.P. Gebben
00:57:15 - 01:03:56 - P.L.A. Vermast
01:04:00 - 01:04:00 - J.P. Gebben
01:04:00 - 01:08:33 - P. Duvekot
01:08:34 - 01:08:35 - J.P. Gebben
01:08:39 - 01:15:27 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:15:28 - 01:15:41 - J.P. Gebben
01:29:35 - 01:34:23 - A. van Amerongen
01:34:24 - 01:34:28 - J.P. Gebben
01:35:00 - 01:35:01 - P. van Bergen
01:39:48 - 01:39:49 - J.P. Gebben
01:39:59 - 01:40:31 - W.A. Wever
01:40:31 - 01:40:34 - J.P. Gebben
01:41:16 - 01:43:12 - I.A. Korting
01:43:13 - 01:43:45 - S.J. Lap
01:43:45 - 01:44:29 - I.A. Korting
01:44:31 - 01:44:50 - S.J. Lap
01:44:50 - 01:45:02 - I.A. Korting
01:45:04 - 01:45:14 - J.P. Gebben
01:45:40 - 01:48:32 - G.J. Veldhoen
01:48:50 - 01:48:51 - S.J. Lap
01:48:51 - 01:49:03 - P.L.A. Vermast
01:49:03 - 01:49:03 - J.P. Gebben
01:49:56 - 01:51:51 - A. van Amerongen
02:10:25 - 02:10:39 - J.P. Gebben
02:10:40 - 02:11:45 - P.L.A. Vermast
02:11:45 - 02:11:46 - J.P. Gebben
02:11:58 - 02:12:21 - S.J. Lap
02:12:21 - 02:13:24 - P.L.A. Vermast
02:13:25 - 02:13:27 - J.P. Gebben
02:13:27 - 02:14:16 - R. de Maaijer
02:14:19 - 02:14:25 - J.P. Gebben
02:14:44 - 02:16:46 - S.J. Lap
02:16:49 - 02:17:28 - J.F. Bongers
02:17:28 - 02:17:30 - J.P. Gebben
02:17:31 - 02:18:02 - I. Paalman
02:18:02 - 02:18:03 - J.P. Gebben
02:18:09 - 02:18:48 - L.L. Hillebregt-de Valk
02:20:10 - 02:20:14 - J.P. Gebben
02:20:15 - 02:22:21 - P.L.A. Vermast
02:22:22 - 02:22:23 - J.P. Gebben
02:22:24 - 02:23:40 - P. Duvekot
02:23:41 - 02:23:42 - J.P. Gebben
02:23:44 - 02:25:03 - S.H.S. Stoop-Aszink
02:25:05 - 02:25:09 - J.P. Gebben
02:25:10 - 02:26:03 - A. van Amerongen
02:26:04 - 02:26:10 - J.P. Gebben
02:26:10 - 02:26:31 - S.J. Lap
02:26:31 - 02:26:42 - J.P. Gebben
02:26:42 - 02:27:29 - S.J. Lap
02:27:29 - 02:27:30 - J.P. Gebben
02:33:25 - 02:33:48 - F.M. Hotting-Niewold