Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

Jaarstukken

woensdag 9 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
E.D. Ekkel
Toelichting

Dit betreft een aangepaste vergadering die plaatsvindt in de raadzaal. Per agendapunt zijn in de zaal alleen de voorzitter, woordvoerders, portefeuillehouder en commissiegriffier aanwezig.
Publiek wordt i.v.m. de Corona maatregelen verzocht de vergadering via de webcast / live-stream te volgen. Indien u de vergadering in de vergaderzaal, bijvoorbeeld als inspreker op een agendapunt, wilt bijwonen, dient u zich 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter aangegeven dat u alsnog niet in de vergaderzaal wordt toegelaten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:05:11 - 00:08:37 - D. Ekkel

De raad wordt voorgesteld:
1. De overschrijdingen die ontstaan zijn op programma 1 Veiligheid (€ 303.000), op
programma 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 218.000), op programma 7
Volksgezondheid en milieu (€ 496.000), de onttrekkingen vanuit
bestemmingsreserve Dierenwijde (€205.000) en bestemmingsreserve Ontwikkeling
Hanzekwartier (€52.000) en op investeringskredieten 2020 (€ 80.000) in het kader
van de begrotingsrechtmatigheid alsnog te autoriseren;
2. Het rekeningresultaat van 2020 voor de Algemene dienst op € 1,7 miljoen (positief)
en de Grondexploitatie op € 3,6 miljoen (positief) vast te stellen. Per saldo is het
rekeningresultaat van de gemeente in 2020 € 5,3 miljoen (positief) afgerond;
3. De Jaarstukken 2020 bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening vast te
stellen;
4. Aanvullende middelen vanuit het Sociaal Domein ter grootte van € 470.000 van 2020
naar 2021 over te hevelen;
5. Het rekeningresultaat 2020 van € 5.336.950 te gebruiken voor de reeds vastgestelde
budgetoverheveling van € 6.687.280, de nieuw aangevraagde overheveling van het
Sociaal Domein van € 470.000 en het verschil tussen resultaat 2020 en
budgetoverheveling ter grootte van € 1.820.330 te onttrekken uit de algemene reserve.

Portefeuillehouder: wethouder van Amerongen

Behandeling:
Korte introductie van het onderwerp door de voorzitter
Ronde 1: Beeldvorming: elke fractie heeft de gelegenheid om politieke vragen te stellen aan het college.
Ronde 2: Oordeelsvorming: de fracties geven hun standpunt of statement en bevragen elkaar.
Afronding

Toezeggingen

Titel
Raadsinformatiebrief n.a.v. de meicirculaire + rapportage kosten vanwege Corona
00:09:12 - 00:13:02 - B. Hoogezand
00:13:03 - 00:13:05 - D. Ekkel
00:13:06 - 00:18:09 - L.L. Hillebregt-de Valk
00:18:10 - 00:18:11 - D. Ekkel
00:18:12 - 00:21:01 - P. Duvekot
00:21:02 - 00:21:04 - D. Ekkel
00:21:05 - 00:22:50 - P.L.A. Vermast
00:22:51 - 00:22:54 - D. Ekkel
00:22:56 - 00:25:31 - J.F. Bongers
00:25:32 - 00:25:33 - D. Ekkel
00:25:35 - 00:28:07 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:28:09 - 00:28:12 - D. Ekkel
00:28:13 - 00:30:02 - F.M. Hotting-Niewold
00:30:04 - 00:30:08 - D. Ekkel
00:30:12 - 00:34:43 - R. Yazir
00:34:54 - 00:48:50 - A. van Amerongen
00:48:50 - 00:48:51 - D. Ekkel
00:48:51 - 00:49:57 - A. van Amerongen
00:49:59 - 00:50:40 - D. Ekkel
00:50:45 - 00:52:04 - P. van Bergen
00:52:04 - 00:52:05 - D. Ekkel
00:52:05 - 00:52:07 - P. van Bergen
00:52:07 - 00:52:50 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:52:51 - 00:52:52 - D. Ekkel
00:52:53 - 00:53:19 - P. van Bergen
00:53:19 - 00:53:20 - D. Ekkel
00:53:21 - 00:54:13 - B. Hoogezand
00:54:14 - 00:54:15 - D. Ekkel
00:54:16 - 00:54:45 - P. van Bergen
00:54:45 - 00:54:57 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:55:00 - 00:56:46 - P. van Bergen
00:56:46 - 00:57:15 - D. Ekkel
00:57:17 - 00:58:09 - S.H.S. Stoop-Aszink
00:58:10 - 00:58:11 - B. Hoogezand
00:58:11 - 00:58:29 - D. Ekkel
00:58:29 - 01:00:18 - B. Hoogezand
01:00:23 - 01:01:48 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:01:49 - 01:01:50 - B. Hoogezand
01:01:50 - 01:01:51 - D. Ekkel
01:01:51 - 01:02:17 - B. Hoogezand
01:02:17 - 01:02:18 - D. Ekkel
01:02:18 - 01:02:40 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:02:40 - 01:03:17 - B. Hoogezand
01:03:17 - 01:03:19 - D. Ekkel
01:03:19 - 01:03:19 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:03:22 - 01:03:35 - D. Ekkel
01:03:35 - 01:03:50 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:03:50 - 01:03:53 - D. Ekkel
01:03:55 - 01:04:22 - B. Hoogezand
01:04:23 - 01:04:25 - D. Ekkel
01:04:26 - 01:05:19 - P. Duvekot
01:05:23 - 01:06:07 - B. Hoogezand
01:06:16 - 01:07:03 - P.L.A. Vermast
01:07:06 - 01:08:07 - B. Hoogezand
01:08:07 - 01:08:08 - D. Ekkel
01:08:08 - 01:08:47 - P.L.A. Vermast
01:08:48 - 01:08:48 - D. Ekkel
01:08:49 - 01:09:45 - B. Hoogezand
01:09:50 - 01:11:21 - J.F. Bongers
01:11:22 - 01:11:23 - D. Ekkel
01:11:34 - 01:11:37 - F.M. Hotting-Niewold
01:11:37 - 01:11:38 - D. Ekkel
01:11:38 - 01:12:08 - F.M. Hotting-Niewold
01:12:10 - 01:12:11 - D. Ekkel
01:12:12 - 01:12:17 - B. Hoogezand
01:13:05 - 01:13:22 - D. Ekkel
01:13:23 - 01:13:55 - B. Hoogezand
01:13:59 - 01:14:02 - J.F. Bongers
01:14:02 - 01:14:03 - D. Ekkel
01:14:03 - 01:15:29 - J.F. Bongers
01:15:30 - 01:15:33 - D. Ekkel
01:15:35 - 01:18:18 - L.L. Hillebregt-de Valk
01:18:21 - 01:19:38 - P. Duvekot
01:19:39 - 01:19:40 - D. Ekkel
01:19:41 - 01:21:18 - P.L.A. Vermast
01:21:19 - 01:21:23 - D. Ekkel
01:21:24 - 01:22:45 - J.F. Bongers
01:22:46 - 01:22:47 - D. Ekkel
01:22:48 - 01:25:37 - S.H.S. Stoop-Aszink
01:25:38 - 01:25:41 - D. Ekkel
01:25:45 - 01:26:12 - F.M. Hotting-Niewold
01:26:16 - 01:26:25 - R. Yazir
01:26:32 - 01:27:26 - A. van Amerongen
01:27:27 - 01:27:31 - D. Ekkel
01:27:32 - 01:27:57 - J.F. Bongers
01:27:59 - 01:28:18 - D. Ekkel
01:28:19 - 01:28:29 - A. van Amerongen
01:28:29 - 01:28:31 - D. Ekkel
01:29:23 - 01:29:27 - J.F. Bongers
01:29:29 - 01:29:45 - D. Ekkel

9-6-2021: Het college heeft aan de raad gemeld dat het raadsvoorstel Kadernota 2022 wordt ingetrokken. Met de fracties is afgesproken dat het voorstel daarom niet tijdens de commissies van 9 en 10 juni besproken wordt. In plaats daarvan volgt een Raadsconsultatiebrief naar aanleiding van de Kadernota 2022, waarna op 8 juli 2021 een consulterende vergadering wordt gehouden waar fracties richtinggevende uitspraken kunnen doen bij de Kadernota 2022. De commissievergadering van 10 juni komt daarmee te vervallen.