Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

Commissiedebat Zero Based Begroten

woensdag 10 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Dronten
Voorzitter
E.D. Ekkel
Toelichting

De livestream van de vergadering is hieronder te volgen. Eventuele insprekers over de stukken op de agenda kunnen zich melden bij de griffie via griffie@dronten.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De fracties wordt gevraagd om een rangorde aan te brengen in de 20 beleidspakketten zoals te raadplegen in de notitie ZBB pakketten hieronder en om per pakket de gewenste intensiteit aan te geven.
Portefeuillehouder: wethouder Van Amerongen / burgemeester Gebben

Voorafgaand aan de vergadering leveren alle fracties hun persoonlijke rangorde en intensiteit van de 20 beleidspakketten aan. Deze zullen t.z.t. hieronder te raadplegen zijn, samen met een overzicht waarin de inbreng vanĀ alle fracties is gebundeld tot een ranking.
De wijze van behandeling wordt in de eerste week van maart hier toegevoegd.