Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

Consultatie Kadernota 2022

donderdag 8 juli 2021

19:45 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk
Toelichting

Dit betreft een fysieke vergadering. Vanwege de Corona-maatregelen is de capaciteit op de publieke tribune beperkt. Publiek wordt verzocht de vergadering via de webcast te volgen. Indien u de vergadering in het gemeentehuis wil bijwonen, dient u zich aan te melden via griffie@dronten.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De raad wordt geconsulteerd over de volgende vragen:
1. In de kadernota heeft het college uw inbreng van de raadsconsultatie op 10 maart 2021 nader uitgewerkt. Is dit wat u betreft compleet? Wat wilt u het college nog
meegeven over deze uitwerking?
2. U treft in de kadernota verschillende opties aan. Opties van doelen (met bijbehorende activiteiten) die gehandhaafd blijven of die kunnen vervallen. Welke doelen (met bijbehorende activiteiten) moeten wat u betreft absoluut gehandhaafd blijven en welke doelen (met bijbehorende activiteiten) kunnen wat u betreft vervallen?
3. In deze consultatiebrief schetsen wij het proces zoals wij dat voor ons zien tot aan de begroting en verder. Kunt u zich vinden in dit proces? Wat wilt u het college hier nog in meegeven?
Portefeuillehouder: gehele college

Behandeling:

Introductie voorzitter

Eerste ronde langs de fracties, geven reactie op de consultatiepunten

Reactie college

Indien nodig tweede ronde langs de fracties

Afronding

Vragen dienen uiterlijk 24 uur voor deze vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangeleverd.