Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering 2022-2026

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  De raadspen wordt jaarlijks uitgereikt aan de medewerker die het beste raadsvoorstel heeft opgesteld. De winnaar wordt bekend gemaakt door de voorzitter van het Presidium, mevrouw Sijtsma.


  De volgende raadsvoorstellen zijn genomineerd (in alfabetische volgorde op voornaam steller) voor de raadspen 2023:


  - Raadsvoorstel Aanpassing beleid arbeidsmigrantenhuisvesting – steller Andor Hegger
  - Raadsvoorstel Dronten Ontwikkelt Visie op groei en voorstel voor ontwikkellocaties tot 2050 – steller Floor Hartog
  - Raadsvoorstel Compensatie energiekosten vrijwilligersorganisaties – steller Kees van Oosten

  00:02:37 - 00:03:31 - J.P. Gebben
  00:03:31 - 00:04:07 - J.N. Ammerlaan
  00:04:09 - 00:04:45 - J.P. Gebben
  00:04:48 - 00:06:02 - J.N. Ammerlaan
  00:06:02 - 00:06:04 - J.P. Gebben
  00:06:04 - 00:07:13 - J.N. Ammerlaan
  00:07:13 - 00:07:16 - J.P. Gebben
  00:07:16 - 00:07:23 - J.N. Ammerlaan
  00:07:23 - 00:11:16 - W.A. Wever
  00:11:16 - 00:11:17 - J.P. Gebben
  00:11:21 - 00:13:15 - I. Paalman
  00:13:16 - 00:13:17 - J.P. Gebben
  00:13:18 - 00:18:27 - B. Hoogezand
  00:18:27 - 00:18:28 - J.P. Gebben
  00:18:29 - 00:20:35 - M. van der Ploeg
  00:20:35 - 00:20:49 - J.P. Gebben
  00:20:49 - 00:20:50 - M. van der Ploeg
  00:20:50 - 00:21:11 - B. Hoogezand
  00:21:11 - 00:21:57 - M. van der Ploeg
  00:21:58 - 00:22:02 - J.P. Gebben
  00:22:02 - 00:25:03 - S.M. Nobel
  00:25:03 - 00:25:05 - J.P. Gebben
  00:25:05 - 00:25:12 - S.M. Nobel
  00:25:12 - 00:25:41 - W.A. Wever
  00:25:41 - 00:26:22 - S.M. Nobel
  00:26:22 - 00:26:23 - J.P. Gebben
  00:26:23 - 00:26:46 - B. Hoogezand
  00:26:48 - 00:27:11 - W.A. Wever
  00:27:15 - 00:27:59 - B. Hoogezand
  00:28:09 - 00:28:24 - W.A. Wever
  00:28:24 - 00:28:25 - J.P. Gebben
  00:28:27 - 00:29:14 - S.M. Nobel
  00:29:14 - 00:29:15 - J.P. Gebben
  00:29:19 - 00:29:45 - J.N. Ammerlaan
  00:29:46 - 00:29:49 - J.P. Gebben
  00:29:51 - 00:30:29 - S.M. Nobel
  00:30:30 - 00:30:32 - J.P. Gebben
  00:30:33 - 00:32:01 - H.L. Hofmeijer-Boon
  00:32:01 - 00:32:02 - J.P. Gebben
  00:32:04 - 00:34:42 - J.H. Jonker
  00:34:42 - 00:34:43 - J.P. Gebben
  00:34:43 - 00:34:44 - J.H. Jonker
  00:34:44 - 00:34:53 - J.N. Ammerlaan
  00:34:53 - 00:35:11 - J.P. Gebben
  00:35:20 - 00:35:32 - J.N. Ammerlaan
  00:35:33 - 00:35:42 - J.P. Gebben
  00:35:43 - 00:37:42 - S.J. Lap
  00:37:43 - 00:37:50 - B. Hoogezand
  00:37:53 - 00:39:22 - S.J. Lap
  00:39:22 - 00:39:23 - J.P. Gebben
  00:39:23 - 00:40:00 - S.J. Lap
  00:40:04 - 00:41:28 - S.J. Lap
  00:41:28 - 00:41:29 - J.P. Gebben
  00:41:30 - 00:42:06 - W.A. Wever
  00:42:08 - 00:43:11 - S.J. Lap
  00:43:11 - 00:43:12 - J.P. Gebben
  00:43:12 - 00:43:13 - J.P. Gebben
  00:43:13 - 00:44:05 - S.J. Lap
  00:44:05 - 00:44:06 - S.J. Lap
  00:44:10 - 00:45:45 - S.J. Lap
  00:45:45 - 00:45:48 - J.P. Gebben
  00:45:48 - 00:47:13 - S.J. Lap
  00:47:13 - 00:47:15 - J.P. Gebben
  00:47:18 - 00:47:40 - J.N. Ammerlaan
  00:47:41 - 00:47:45 - J.P. Gebben
  00:47:46 - 00:48:15 - S.J. Lap
  00:48:17 - 00:48:19 - J.P. Gebben
  00:48:26 - 00:48:34 - J.N. Ammerlaan
  00:48:34 - 00:48:37 - J.P. Gebben
  00:48:37 - 00:49:32 - W.A. Wever
  00:49:36 - 00:50:25 - B. Hoogezand
  00:50:25 - 00:50:28 - J.P. Gebben
  00:50:30 - 00:51:10 - I. Paalman
  00:51:12 - 00:51:14 - J.P. Gebben
  00:51:17 - 00:52:11 - B. Hoogezand
  00:52:12 - 00:52:13 - J.P. Gebben
  00:52:13 - 00:52:18 - M. van der Ploeg
  00:52:18 - 00:52:21 - J.P. Gebben
  00:52:21 - 00:52:55 - M. van der Ploeg
  00:52:55 - 00:52:57 - J.P. Gebben
  00:52:57 - 00:52:58 - M. van der Ploeg
  00:52:59 - 00:53:35 - I. Paalman
  00:53:37 - 00:54:43 - M. van der Ploeg
  00:54:43 - 00:54:44 - J.P. Gebben
  00:54:45 - 00:57:07 - S.M. Nobel
  00:57:08 - 00:57:37 - M. van der Ploeg
  00:57:37 - 00:57:40 - J.P. Gebben
  00:57:40 - 00:57:52 - M. van der Ploeg
  00:57:53 - 00:58:02 - S.M. Nobel
  00:58:02 - 00:58:05 - J.P. Gebben
  00:58:05 - 00:58:26 - S.M. Nobel
  00:58:27 - 00:58:47 - J.P. Gebben
  00:58:51 - 00:58:55 - W.A. Wever
  01:00:18 - 01:02:52 - J.P. Gebben
  01:02:54 - 01:07:02 - H.L. Hofmeijer-Boon
  01:07:08 - 01:08:04 - H.R. de Groot
  01:08:16 - 01:08:45 - J.H. Jonker
  01:08:47 - 01:08:49 - J.P. Gebben
  01:08:50 - 01:10:11 - S. Haarhuis-Veldman
  01:10:11 - 01:10:12 - J.P. Gebben
  01:10:13 - 01:10:20 - M. van der Ploeg
  01:10:20 - 01:10:23 - J.P. Gebben
  01:10:23 - 01:11:19 - M. van der Ploeg
  01:11:23 - 01:12:31 - B. Prasad
  01:12:32 - 01:12:33 - J.P. Gebben
  01:12:34 - 01:12:41 - S.M. Nobel
  01:12:41 - 01:12:47 - J.P. Gebben
  01:12:53 - 01:13:17 - S.M. Nobel
  01:13:17 - 01:13:18 - S. Haarhuis-Veldman
  01:13:18 - 01:13:19 - J.P. Gebben
  01:13:23 - 01:16:18 - H.F. van Eijken
  01:16:18 - 01:16:19 - J.P. Gebben
  01:16:30 - 01:20:09 - L.L. Hillebregt-de Valk
  01:20:10 - 01:20:12 - L.L. Hillebregt-de Valk
  01:20:17 - 01:20:30 - H.L. Hofmeijer-Boon
  01:20:37 - 01:21:04 - H.F. van Eijken
  01:21:04 - 01:21:20 - J.P. Gebben
 4. 4

  De raad wordt gevraagd het kort verslag van de vergadering van 1 februari vast te stellen.

 5. 5

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde afdoening van de ingekomen stukken.

 6. 6

  Actuele vragen kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden aangemeld bij de griffie.

 7. 7
  Lijst met akkoordstukken (besluiten zonder bespreking)
 8. 7.a

  De raad wordt voorgesteld:


  1. Het bestemmingsplan “Dronten – Roggebotweg 22 (D4020)”, met planidentificatie: NL.IMRO.0303.D4020-VA01, vast te stellen (documentnr. 508148);
  2. Geen exploitatieplan voor het genoemde bestemmingsplan vast te stellen.


  Portefeuillehouder(s): P. van Bergen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (5), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)
 9. 7.b

  De raad wordt voorgesteld de instructie voor de griffier 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (5), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)
 10. 7.c

  De raad wordt voorgesteld:


  1. In te stemmen een eenmalige bijdrage van € 117.500,-, conform het accommodatiebeleidsplan 2015 en strategisch vastgoedplan 2023, ten behoeve van beheer en onderhoud voor de vijf kleedkamers aan Mixed Hockeyclub Flevoland toe te kennen;
  2. In te stemmen de eenmalige bijdrage van € 117.500,- ten laste van het begrotingssaldo 2024 aan programma 5 te laten vallen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.  Portefeuillehouder(s): S.J. Lap

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (5), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)
 11. 7.d

  De raad wordt voorgesteld:


  1. Kennis te nemen van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Sociale recherche IJssel-Vechtstreek 2024 (documentnummer 514897)
  2. Geen zienswijze in te dienen over de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Sociale recherche IJssel-Vechtstreek 2024 bij het college van burgemeester en wethouders van Dronten.
  3. Akkoord te gaan met verzending door het college van de brief met nummer 513298


  Portefeuillehouder(s): P. Duvekot

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (5), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)
 12. 7.e

  De raad wordt voorgesteld


  1. Het integrale veiligheidsbeleid Dronten, Noordoostpolder en Urk 2024-2027 (documentnummer 525073) vast te stellen
  a. Waarbij de gezamenlijke prioriteiten voor de drie gemeenten zijn:
  I. de aanpak van cybercrime en digitale veiligheid;
  II. Ondermijning;
  III. maatschappelijke onrust.
  b. Waarnaast als lokale speerpunten voor de gemeente Dronten gelden:
  I. zorg & veiligheid;
  II. evenementen;
  III. Crisisorganisatie.


  Portefeuillehouder(s): drs. J.P. Gebben

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (5), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)
 13. 8

  De raad word voorgesteld:


  1. Voor de kernen Biddinghuizen en Swifterbant per kern € 1.432.872 beschikbaar te stellen voor maatregelen/voorzieningen die in een wezenlijke maatschappelijke impact bewerkstelligen;
  2. hiervoor aan te wijzen als factoren met impact en die maatschappelijke effecten bewerkstelligen:
  a. een ontmoetingsfunctie voor jong en oud vervullen;
  b. als sportvoorziening functioneren;
  c. als recreatievoorziening dienst doen;
  d. als gezondheidsgenerator functioneert;
  e. als bindingsfactor in een samenleving functioneert, zichtbaar door hoeveelheid vrijwilligers en of trots in de samenleving op een voorziening;


  Daarvoor
  3. in samenspraak met inwoners en Verenigingen de vraag te beantwoorden welke maatregelen voorzien in het meeste maatschappelijke effect en die bijdragen aan de brede welvaart in de beide dorpen;
  4. het proces in samenspraak met inwoners en verenigingen zo in te richten dat uiterlijk het 3e kwartaal 2024 een voorstel door het college aan de raad kan worden gezonden;


  Waarbij
  5. het wel of niet voortbestaan van een zwembadvoorziening wordt bepaald door het doorlopen proces ad 3 en 4 ;
  6. rekening te houden met een financiële reservering van € 250.000 per zwembad wanneer de uitkomsten van de onder ad 1 en ad 3 genoemde stappen leidden tot sluiting van een zwembad, voor de sloop van het zwembad;
  7. De financiële uitwerking van dit besluit bij de finale beslissing over de zwembaden aan de raad voor te leggen.


  Portefeuillehouder(s): S.J. Lap


  - Amendement verschillende trajecten per dorp (LD, PvdA, GL)
  - Amendement bestemmingsreserves investering kernen Biddinghuizen en Swifterbant + bijlage A (CDA, VVD, CU, PvdA, D66)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (5), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  A1 - Amendement bestemmingsreserves investering kernen Biddinghuizen en Swifterbant
  A2 - Amendement verschillende trajecten per dorp
 14. 9

  1. Motie gifvrij groen (GL, PvdA, DS)

  Moties

  Titel
  M1 - Motie gifvrij groen
 15. 10
  Sluiting