Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Raadsgriffie

De griffie in Dronten bestaat uit Erwin Geldorp, Vincent Lander, Manon Lankhuijzen en René de Vries. De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is politiek neutraal. De belangrijkste taken van de griffie zijn:


  • Raads- en commissievergaderingen organiseren en voorbereiden;
  • Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners;
  • Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente;
  • Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur;
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren;
  • Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad;
  • De Rekenkamer ondersteunen;
  • Communicatie over het werk van de gemeenteraad.

De griffie ondersteunt niet alleen alle raadsleden, maar is er ook voor de inwoners van de gemeente Dronten. Als u vragen heeft over het werk van de gemeenteraad of u wilt weten hoe u als inwoner van Dronten invloed kan uitoefenen op de lokale politiek, dan kunt u bij de griffie terecht. Maar ook als u met een raadslid over een onderwerp wilt praten, of op zoek bent naar vergaderstukken of informatie over agendapunten, kan de griffie u helpen.


Als u een vraag heeft of een lokale situatie wilt voorleggen aan de gemeenteraad dan kan dat uiteraard. U kunt u brief/mail richten aan 'de gemeenteraad van Dronten' en sturen naar griffie@dronten.nl. Omdat de gemeenteraad een openbaar orgaan is, wordt uw brief automatisch openbaar en gepubliceerd op de lijst van ingekomen stukken of bij het raadsvoorstel waar uw brief over gaat. Uit het oogpunt van privacy worden uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, daarbij onzichtbaar gemaakt.


Het postadres van de gemeenteraad is:
Gemeenteraad Dronten
Postbus 100
8250 AC DRONTEN


Voor algemeen contact met de gemeente kunt u een bericht sturen naar gemeente@dronten.nl.