Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vulink, T.J.G.

Politieke partij
VVD
Emailadres
T.Vulink@Dronten.nl
Telefoonnummer
06 518 039 23
Nevenfuncties
Branchemanager Fedecom, Lid Adviesraad Agrotechniek Holland BV, Lid Adviesraad Groentechniek Holland BV, Lid bestuur Nederlandse Vereniging Techniek in de landbouw, Lid Technische Commissie Techniekbeoordeling, Lid Bestuurlijk Overleg Open Teelten BOOT, Lid Werkgroep Emissie reducerende Maatregelen Gewasbescherming WEMG, ministerie I& W, Lid Stuurgroep Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw - NPPL, Voorzitter Stuurgroep Programma Precisie Tuinbouw, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Vicevoorzitter bestuur Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek, SKL, Lid Stichting Overlegorgaan APK, SO -APK, Lid Werkveldcommissie BSc Agrotechnologie en MSc Biosystems Engineering, Wageningen UR, Lid Werkveldcommissie Bedrijfskunde & Agribusiness Aeres Hogeschool Dronten, Lid NEN Normcommissie Landbouwwerktuigen, Lid NEN Normcommissie Robotics, Lid Gebruikersraad CBR, Directeur Vulink Beheer BV

Stemgedrag

227 Stemmen, 81% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag