Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2 - Motie Meer lokale cultuur in de Meerpaal

ID
135
Startdatum
9-11-2023
Agendapunt
Raadsvergadering 2022-2026 2023 (4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024)
donderdag 9 november 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Titel
M2 - Motie Meer lokale cultuur in de Meerpaal
Status
Aangenomen
Fracties
  • D66
  • Dronten Sociaal
  • GroenLinks
  • PvdA
  • VVD
Portefeuillehouder(s)
  • S.J. Lap
Streefdatum afdoening
Stand van zaken
Stand van zaken
Statusupdate 6 juni 2024: De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in de kadernotitie cultuur (nieuwe cultuurvisie) die in het derde kwartaal 2024 aan de raad wordt aangeboden. Daarnaast is het college over dit onderwerp in gesprek met de Meerpaal.
Bijlage(s)
Toelichting
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Raadsleden
Datum afdoening
Stemmen
voor 100%
voor
Fractie CDA (6), Fractie ChristenUnie (3), Fractie D66 (2), Fractie Dronten Sociaal (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie Leefbaar Dronten (6), Fractie PvdA (1), Fractie VVD (4)