Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Wapeninleveractie

ID
62
Startdatum
25-11-2021
Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (10. Moties vreemd aan de orde van de dag)
donderdag 25 november 19:30 tot 23:00
StarLeaf
Titel
Wapeninleveractie
Status
Aangenomen
Fracties
  • ChristenUnie
  • D66
  • PvdA
  • VVD
Portefeuillehouder(s)
  • J.P. Gebben
Streefdatum afdoening
Stand van zaken
Stand van zaken
Bijlage(s)
Toelichting
Het college steunt de oproep in de motie als zodanig wel, maar geeft daarbij aan dat er nu geen garantie kan worden gegeven dat deze 100% kan worden uitgevoerd. Afgesproken wordt dat de burgemeester t.z.t. met de fractievoorzitters in overleg treedt zodra de eerstvolgende landelijke actie wordt georganiseerd om te bezien of Dronten daaraan gaat meedoen.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Raadsleden
Datum afdoening
Stemmen