Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Toezegging nav Motie onderwijs voor iedereen

ID
58
Startdatum
28-9-2023
Titel
Toezegging nav Motie onderwijs voor iedereen
Agendapunt
Raadsvergadering 2022-2026 2023 (10. Moties vreemd aan de orde van de dag)
donderdag 28 september 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Toezegging
Motie onderwijs voor iedereen wordt aangehouden. De raad vraagt om een raadsinformatiebrief over de wijze waarop het college op dit moment met deze problematiek omgaat. In de raadsinformatiebrief zou eveneens duiding van begrippen moeten worden opgenomen en inzicht gegeven in de betrokken ketenpartners. Wel aandacht daarbij voor privacy, etc. Het college zegt deze raadsinformatiebrief toe.
Portefeuillehouder
L.L. Hillebregt-de Valk
Streefdatum afdoening
Stand van zaken toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Deadline
Behandelende afdeling
Datum afdoening
3-7-2024